Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych".

Cel projektu: Nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez 255 nauczycieli kształcenia ogólnego oraz kompetencji kluczowych przez 1330 uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie, w tym: - kompetencji cyfrowych (TIK) przez 1242 uczniów i 255 nauczycieli kształcenia ogólnego oraz umożliwienie realizacji zajęć edukacyjnych w oparciu o narzędzia TIK w 22 szkołach z terenu Gminy: Czarna, Haczów, Lutowiska, Wielopole Skrzyńskie, Zagórz, Zaleszany, Baranów Sandomierski, Lesko, Rymanów pow. stalowowolskiego do 30.06.2018 r. (typ 3 projektu określony w regulaminie konkursu) - kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych przez 88 uczniów i 12 nauczycieli oraz umożliwienie realizacji zajęć edukacyjnych w oparciu o metodę eksperymentu w 2 szkołach z terenu Powiatu Brzozowskiego i Stalowowolskiego do 30.06.2018 r. (typ 2 projektu określony w regulaminie konkursu).
Dofinansowanie projektu z UE: 3 093 798,64