o_gminie

ogloszenia

OGŁOSZENIA

Z A W I A D O M I E N I E

herb

Przewodniczący Rady Gminy Haczów zawiadamia, że w dniu w dniu 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Haczów.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) „Rocznego Programu współpracy Gminy Haczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”,
b) dopłaty do 1 m3 ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług,
c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Haczów,
d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Haczów na 2021 rok,
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Haczów.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad sesji.
     

Przewodniczący
Rady Gminy Haczów
Piotr Tasz

czytaj dalej...    

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

W związku z wymogami określonymi w art. 11 a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 638) Wójt Gminy Haczów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie:

"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2022 rok"

Do dnia 15.12.2021 roku można składać uwagi w formie pisemnej lub na załączonym formularzu na adres: Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@haczow.pl lub faksem na nr 13-43-91-696.

Dokumenty do pobrania:

projekt.pdf
Projekt uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2022 rok"

formularz.doc
Formularz opiniowania projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2022 rok"

czytaj dalej...    

Zgłaszanie awarii

Informuje się mieszkańców Gminy Haczów, że ewentualne awarie oświetlenia drogowego należy zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Gminy Haczów.

Prosimy o zanotowanie numeru słupa lub domu przy którym znajduje się słup z nieprawidłowo działającym oświetleniem.

czytaj dalej...    

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa i zaleceniami dla seniorów o unikaniu miejsc publicznych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie od dnia 17 marca 2020 r. dodatkowo uruchamia infolinię pod numerem telefonu 885-286-515 dla seniorów, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz osób/rodzin pozostających w kwarantannie.

Pod wskazany numer telefonu można zgłaszać konieczność zrobienia niezbędnych zakupów i załatwienia pilnych spraw.

Infolinia czynna przez 5 dni w tygodniu w godz. 7.30 -15.30

czytaj dalej...    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje, że od dnia 18.03.2020 r. uruchomiony zostaje telefoniczny dyżur psychologa dla osób objętych kwarantanną.
Psycholog będzie udzielał wsparcia pod nr telefonu 604 258 860 codziennie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

Poniedziałek w godz. 14.00 – 15.00
Wtorek w godz. 14.00 – 15.00
Środa w godz. 15.30 – 18.30
Czwartek w godz. 9.00 – 10.00
Piątek w godz. 9.00 – 10.00

czytaj dalej...    

aktualnosci

Aktualności z życia gminy

Aktualności, relacje, zdjecia, filmy z imprez i wydarzeń związanych z naszą gminą.

kosciol

Kościół w Haczowie - zabytek z listy UNESCO

Nie tylko największy, ale i najcenniejszy kościół drewniany w Europie,
wykonany w konstrukcji zrębowej w systemie więźbowo-zaskrzynieniowym.

WIĘCEJ O KOŚCIELE

odpady

WYWÓZ ODPADÓW

Informacje i terminarz wywozu śmieci,
informator o segregacji i opłatach za wywóz odpadów:

HARMONOGRAM


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK

linki

Linki do powiązanych stron

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej

Studium Uwarunkowań (SUIKZP)

Studium Uwarunkowań (SUIKZP)

Obrady online

Obrady online

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kamera - centrum Haczowa

Kamera - centrum Haczowa

Detektor burzy

Detektor burzy

Monitoring rzek

Monitoring rzek

Stadion LKS Haczów

Stadion LKS Haczów

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna

Ośrodek zdrowia

Ośrodek zdrowia

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej

Agroturystyka Dwór Trześniów

Agroturystyka Dwór Trześniów

Agroturystyka Na Morawie

Agroturystyka Na Morawie

Strażackie hełmy paradne

Strażackie hełmy paradne

Krajowa mapa zagrożeń

Krajowa mapa zagrożeń

Masz problem z narkotykami?

Masz problem z narkotykami?

Straciłeś kartę? Nie ryzykuj - zastrzeż.

Straciłeś kartę? Nie ryzykuj - zastrzeż.

MojeStypendium.pl

MojeStypendium.pl

Rynek-Rolny.pl

Rynek-Rolny.pl

Internetowa Giełda Rolna

Internetowa Giełda Rolna

Kupuj świadomie

Kupuj świadomie

Podkarpacki e-bazarek

Podkarpacki e-bazarek

Giełda Wschód

Giełda Wschód

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

brzozowiana.pl

brzozowiana.pl

SANEPID w Brzozowie

SANEPID w Brzozowie

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

ue

urzad_gminy

 

Urząd Gminy Haczów

36-213 Haczów 573

13 43 91 002, 13 43 91 006, 13 43 91 026,
13 43 92 210, faks: 13 439 16 96
e-mail: gmina@haczow.pl
e-PUAP: /6xep5ft675/SkrytkaESP

Alarmowy numer zarządzania kryzysowego urzędu gminy

695 286 515

Ośrodek Doradztwa Rolniczego (M.Ignaczyńska)
723 977 361

ksiegowe

księgowe

Numery kont do zapłaty


podatków i opłat: 18 1130 1105 0005 2128 4420 0003
za śmieci: 88 1130 1105 0005 2128 4420 0004
za wodę i ścieki: 75 1130 1105 0005 2474 7120 0001

Dane do faktury


Gmina Haczów, 36-213 Haczów 573
NIP: 6861558238
REGON: 370440206

Numery wewnętrzne referatów


wykaz numerów

mapa