Ogłoszenia, zapowiedzi


Ilustracja do artykułu - Otwarte konsultacje społeczne

Otwarte konsultacje społeczne

...dotyczące opracowania STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA BRZOZOWSKA" zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dotyczących opracowania STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO, która będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkania konsultacyjne przeprowadzone będą w celu uzyskania informacji o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, co pozwoli określić kierunki wsparcia i założenia rozwoju naszego obszaru, które należy uwzględnić w tworzonej strategii.

utworzono: 01-10-2015

Ilustracja do artykułu - Szczepienie lisów

Szczepienie lisów

Informacja Podkarpackiego Lekarza Weterynarii

Informuję o planowanej w dniach 25 - 30 września 2015 r. akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie...

utworzono: 14-09-2015

Ilustracja do artykułu - OBWIESZCZENIE RDOŚ w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE RDOŚ w Rzeszowie

Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice

W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice'

utworzono: 18-09-2015

Ilustracja do artykułu - Zmiany dotyczące usuwania drzew i krzewów

Zmiany dotyczące usuwania drzew i krzewów

 

z dniem 28 sierpnia 2015r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

utworzono: 18-09-2015

Ilustracja do artykułu - Wnioski - prawa do świadczeń rodzinnych

Wnioski - prawa do świadczeń rodzinnych

od 1 września 2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje, że 01 września 2015 r. przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016.

utworzono: 05-08-2015

Ilustracja do artykułu - Wnioski - świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski - świadczenia z funduszu alimentacyjnego

od 1 sierpnia 2015r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje, że 01 sierpnia 2015 r. przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016

utworzono: 05-08-2015

Ilustracja do artykułu - Konkurs

Konkurs

na pamiątkę z regionu brzozowskiego

Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie ogłasza konkurs na pamiątkę z regionu brzozowskiego z elementami i wzorami kultury ludowej - termin nadsyłania prac do 24 września.

utworzono: 04-09-2015

Ilustracja do artykułu - Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

PODR Boguchwała - punkt przy UG w Haczowie

ARIMR - wnioski o premie dla młodych rolników; Badanie zasobności gleb w składniki nawozowe; „Podkarpackie Święto Winobrania” oraz „X Jesienna Giełda Ogrodnicza”

utworzono: 02-09-2015

Ilustracja do artykułu - INFORMACJA

INFORMACJA

Odczyty gazu przez Pocztę Polską

Na prośbę Poczty Polskiej przekazujemy Państwu informację o porozumieniu zawartym z PGNiG w sprawie odczytu liczników gazowych przez listonoszy.

utworzono: 28-08-2015

Ilustracja do artykułu - STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

NABÓR WNIOSKÓW OD 01.09.2015r. DO 15.09.2015r

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HACZOWIE INFORMUJE, IŻ W DNIACH OD 01.09.2015r. DO 15.09.2015r. PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI O PRZYZNANIE „Stypendium szkolnego o charakterze socjalnym” na rok szkolny 2015/2016

utworzono: 27-08-2015

Ilustracja do artykułu - Protest mieszkańców Haczowa

Protest mieszkańców Haczowa

Budowa gazociągu Strachocina - Pogórska Wola

W związku z protestem mieszkańców Haczowa dotyczącym koncepcji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia, którego planowana trasa przebiega przez tereny należące do gminy Haczów publikujemy odpowiedź projektanta.

utworzono: 03-08-2015

Ilustracja do artykułu - Budowa gazociągu

Budowa gazociągu

 

Urząd Gminy w Haczowie informuje mieszkańców, że trwają prace projektowe prowadzone przez firmy: Arcadis sp. z o.o. i ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na zlecenie inwestora, którym jest GAZ –ZSYSTEM S.A. w Warszawie . Dotyczą one budowy gazociągu DN 1000 relacji Strachocina – Pogórska Wola w miejscu projektowanego gazociągu DN 700.

utworzono: 22-06-2015

Ilustracja do artykułu - Informacja dla pracodawców

Informacja dla pracodawców

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy...

utworzono: 10-07-2015

Ilustracja do artykułu - Ogłoszenie Wójta Gminy Haczów

Ogłoszenie Wójta Gminy Haczów

 

W celu zabezpieczenia mieszkańcom gminy Haczów dostępu do podstawowej opieki medycznej Wójt Gminy Haczów zaprasza chętnych lekarzy do pracy na terenie gminy.

utworzono: 15-01-2015