o_gminie

ogloszenia

OGŁOSZENIA

Z A W I A D O M I E N I E

herb

Przewodniczący Rady Gminy Haczów zawiadamia, że w dniu w dniu 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Haczów.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, odczytanie porządku obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
  3. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Haczów w roku szkolnym 2020/2021.
  4. Informacja Wójta Gminy Haczów o przebiegu wykonania budżetu Gminy Haczów za I półrocze 2021r.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w klubie dziecięcym funkcjonującym na terenie Gminy Krościenko Wyżne dzieciom z terenu Gminy Haczów,
b) podatku od nieruchomości,
c) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Haczów,
d) dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Haczów,
e) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2021 – na realizację zadania: „Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”,
f) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2021 – na realizację zadania: „Odbiór odpadów komunalnych”,
g) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2021 – na realizację zadania: „Zimowe utrzymanie dróg”,
h) zmian w uchwale budżetowej Gminy Haczów na 2021 rok,
i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Haczów.

  1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy Haczów o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zakończenie obrad sesji.
     

Przewodniczący
Rady Gminy Haczów
Piotr Tasz

czytaj dalej...    

Zgłaszanie awarii

Informuje się mieszkańców Gminy Haczów, że ewentualne awarie oświetlenia drogowego należy zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Gminy Haczów.

Prosimy o zanotowanie numeru słupa lub domu przy którym znajduje się słup z nieprawidłowo działającym oświetleniem.

czytaj dalej...    

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa i zaleceniami dla seniorów o unikaniu miejsc publicznych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie od dnia 17 marca 2020 r. dodatkowo uruchamia infolinię pod numerem telefonu 885-286-515 dla seniorów, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz osób/rodzin pozostających w kwarantannie.

Pod wskazany numer telefonu można zgłaszać konieczność zrobienia niezbędnych zakupów i załatwienia pilnych spraw.

Infolinia czynna przez 5 dni w tygodniu w godz. 7.30 -15.30

czytaj dalej...    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Haczowie informuje, że od dnia 18.03.2020 r. uruchomiony zostaje telefoniczny dyżur psychologa dla osób objętych kwarantanną.
Psycholog będzie udzielał wsparcia pod nr telefonu 604 258 860 codziennie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

Poniedziałek w godz. 14.00 – 15.00
Wtorek w godz. 14.00 – 15.00
Środa w godz. 15.30 – 18.30
Czwartek w godz. 9.00 – 10.00
Piątek w godz. 9.00 – 10.00

czytaj dalej...    

aktualnosci

Aktualności z życia gminy

Aktualności, relacje, zdjecia, filmy z imprez i wydarzeń związanych z naszą gminą.

kosciol

Kościół w Haczowie - zabytek z listy UNESCO

Nie tylko największy, ale i najcenniejszy kościół drewniany w Europie,
wykonany w konstrukcji zrębowej w systemie więźbowo-zaskrzynieniowym.

WIĘCEJ O KOŚCIELE

odpady

WYWÓZ ODPADÓW

Informacje i terminarz wywozu śmieci,
informator o segregacji i opłatach za wywóz odpadów:

HARMONOGRAM


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK

linki

Linki do powiązanych stron

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej

Studium Uwarunkowań (SUIKZP)

Studium Uwarunkowań (SUIKZP)

Obrady online

Obrady online

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kamera - centrum Haczowa

Kamera - centrum Haczowa

Detektor burzy

Detektor burzy

Monitoring rzek

Monitoring rzek

Stadion LKS Haczów

Stadion LKS Haczów

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna

Ośrodek zdrowia

Ośrodek zdrowia

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej

Agroturystyka Dwór Trześniów

Agroturystyka Dwór Trześniów

Agroturystyka Na Morawie

Agroturystyka Na Morawie

Strażackie hełmy paradne

Strażackie hełmy paradne

Krajowa mapa zagrożeń

Krajowa mapa zagrożeń

Masz problem z narkotykami?

Masz problem z narkotykami?

Straciłeś kartę? Nie ryzykuj - zastrzeż.

Straciłeś kartę? Nie ryzykuj - zastrzeż.

MojeStypendium.pl

MojeStypendium.pl

Rynek-Rolny.pl

Rynek-Rolny.pl

Internetowa Giełda Rolna

Internetowa Giełda Rolna

Kupuj świadomie

Kupuj świadomie

Podkarpacki e-bazarek

Podkarpacki e-bazarek

Giełda Wschód

Giełda Wschód

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

brzozowiana.pl

brzozowiana.pl

SANEPID w Brzozowie

SANEPID w Brzozowie

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

ue

urzad_gminy

 

Urząd Gminy Haczów

36-213 Haczów 573

13 43 91 002, 13 43 91 006, 13 43 91 026,
13 43 92 210, faks: 13 439 16 96
e-mail: gmina@haczow.pl
e-PUAP: /6xep5ft675/SkrytkaESP

Alarmowy numer zarządzania kryzysowego urzędu gminy

695 286 515

Ośrodek Doradztwa Rolniczego (M.Ignaczyńska)
723 977 361

ksiegowe

księgowe

Numery kont do zapłaty


podatków i opłat: 18 1130 1105 0005 2128 4420 0003
za śmieci: 88 1130 1105 0005 2128 4420 0004
za wodę i ścieki: 75 1130 1105 0005 2474 7120 0001

Dane do faktury


Gmina Haczów, 36-213 Haczów 573
NIP: 6861558238
REGON: 370440206

Numery wewnętrzne referatów


wykaz numerów

mapa