o_gminie

ogloszenia

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Biuletyn Informacji Publicznej

System Informacji Przestrzennej

Studium Uwarunkowań (SUIKZP)

Obrady online

Deklaracja źródeł ogrzewania

Darmowy dostęp do Internetu

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych!

Wójt Gminy Haczów
informuje o zmianie przepisów dotyczących
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
nakładających nowe obowiązki
m.in. na fundacje i stowarzyszenia.

W dniu 31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.), która wprowadziła istotne zmiany w przedmiocie funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
 

Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR obejmuje prawie wszystkie organizacje pozarządowe.
 

Do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spółdzielnie. Wymóg omija stowarzyszenia zwykłe.
 

Niedokonanie wpisu będzie wiązało się z wysokimi karami finansowymi. Beneficjent rzeczywisty, który nie dokona zgłoszenia lub aktualizacji informacji, o których mowa w treści art. 59 w/w ustawy, w terminie wskazanym w ustawie lub poda informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze pieniężnej do wysokości 50 000 zł.
 

Termin dokonywania zgłoszeń w CRBR w związku z wprowadzonymi zmianami upływa w dniu 31 stycznia 2022 r.
 

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej
 

czytaj dalej...    

aktualnosci

Aktualności z życia gminy

Aktualności, relacje, zdjecia, filmy z imprez i wydarzeń związanych z naszą gminą.
kosciol

Kościół w Haczowie - zabytek z listy UNESCO

kościół
Nie tylko największy, ale i najcenniejszy kościół drewniany w Europie,
wykonany w konstrukcji zrębowej w systemie więźbowo-zaskrzynieniowym.

WIĘCEJ O KOŚCIELE

srodowisko

OCHRONA ŚRODOWISKA

Informacje i terminarz wywozu śmieci,
informator o segregacji i opłatach za wywóz odpadów:

ODPADY KOMUNALNE


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
PSZOK


Dbajmy o czystość powietrza, którym oddychamy!

CZYSTE POWIETRZE

linki

Linki do powiązanych stron

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kamera - centrum Haczowa

Detektor burzy

Monitoring rzek

Stadion LKS Haczów

brzozowiana.pl

Gminna Biblioteka Publiczna

Ośrodek zdrowia

Warsztat Terapii Zajęciowej

Agroturystyka Dwór Trześniów

Agroturystyka Na Morawie

Strażackie hełmy paradne

Krajowa mapa zagrożeń

Masz problem z narkotykami?

Straciłeś kartę? Nie ryzykuj - zastrzeż.

MojeStypendium.pl

Rynek-Rolny.pl

Internetowa Giełda Rolna

Kupuj świadomie

Podkarpacki e-bazarek

Giełda Wschód

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

ue

urzad_gminy

 

Urząd Gminy Haczów

36-213 Haczów 573

13 43 91 002, 13 43 91 006, 13 43 91 026,
13 43 92 210, faks: 13 439 16 96
e-mail: gmina@haczow.pl
e-PUAP: /6xep5ft675/SkrytkaESP

Alarmowy numer zarządzania kryzysowego urzędu gminy

695 286 515

Ośrodek Doradztwa Rolniczego (M.Ignaczyńska)
723 977 361

ksiegowe

księgowe

Numery kont do zapłaty


podatków i opłat: 18 1130 1105 0005 2128 4420 0003
za śmieci: 88 1130 1105 0005 2128 4420 0004
za wodę i ścieki: 75 1130 1105 0005 2474 7120 0001

Dane do faktury


Gmina Haczów, 36-213 Haczów 573
NIP: 6861558238
REGON: 370440206

Numery wewnętrzne referatów


wykaz numerów

mapa