Narodowe Czytanie „Wesela” w SP w Jabłonicy Polskiej

Bez poprawin, ale stylowo

Nowy rok szkolny przyniósł uczniom najstarszych klas ciekawe wyzwania związane z wpisaną już w tradycję naszej szkoły ogólnopolską akcją Narodowe Czytanie. Tak jak co roku wybieraliśmy Klasowych Mistrzów i Wicemistrzów Dykcji, a dodatkowo chętni uczniowie podjęli wyzwanie ortograficzne oraz popisali się znajomością życia i twórczości S. Wyspiańskiego.

Na najwyższe uznanie zasłużyli zdobywcy tytułów Mistrz Dykcji: Milena Kuźnar (kl. VII), Ewelina Cwynar i Patrycja Michalska (kl. II g), Dominik Wojtowicz i Kacper Lisowski (kl. III g). Najlepszymi znawcami życia i twórczości S. Wyspiańskiego okazali się Karina Czubska, Ewelina Cwynar i Miłosz Folcik (kl. II g) oraz Szczepan Tomkowicz i Karolina Leśniak (kl. III g). Niekwestionowanym Mistrzem Ortografii została Karolina Leśniak (kl. III g), a Wicemistrzami Ortografii – Karina Czubska i Patrycja Michalska (kl. II g).

Okolicznościowa wystawa na korytarzu szkolnym, na której wykorzystano m.in. materiały udostępnione przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Haczowie (reprodukcje dzieł malarskich nawiązujących do treści dramatu), przybliżyła zainteresowanym tematykę tradycji ludowych, która inspirowała nie tylko S. Wyspiańskiego, ale i W. Tetmajera.

Prezentacjom fragmentów dramatu towarzyszyła muzyka Kapeli Haczowskiej, której nagrania udostępnił GOKiW w Haczowie. Niektórzy uczniowie dzięki temu po raz pierwszy zetknęli się z tradycyjnymi melodiami i przyśpiewkami ludowymi z najbliższej okolicy.

Wrażeniom artystycznym towarzyszyły też nieco przyziemne – kulinarne. Wszyscy „weselnicy” skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez szkolnego koordynatora akcji.
Duże zainteresowanie uczniów (17 uczestników), którzy odpowiedzieli na zaproszenie polonisty - M. Knurek - napawa optymizmem, ponieważ dowodzi, że klasyka literatury jest dla współczesnego młodego czytelnika atrakcyjna i ma ponadczasowe walory.

Szkolny koordynator Narodowego Czytania – M. Knurek