Dnia 07.11.2017r. w bibliotece w Trześniowie odbyło się szkolenie z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym.

Panie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Brzozowie przeprowadziły wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. W trakcie wykładów omówiono: zagadnienia związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników i ich rodzin, zagrożenia występujące w czasie pracy w gospodarstwie rolnym , ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej obsługi ciągników rolniczych . Podjęto temat boreliozy i kleszczowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych – choroby zawodowej rolników.

Uczestnicy szkolenia wzięli udział w konkursie testowym z wiedzy o BHP z omawianych tematów. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy – kalendarze na 2018 rok oraz broszury o tematyce prewencyjnej.

[rught]Grażyna Serafin[/right]