W imieniu Radnych Rady Gminy Haczów
oraz pracowników Urzędu Gminy Haczów
składamy najserdeczniejsze życzenia:

Wszelkiej pomyślności w 2018 roku,
Zdrowia i codziennej serdeczności,
Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku !!!

Przewodniczący
Rady Gminy Haczów

Piotr Tasz

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel