Na zaproszenie sołtysa wsi Lucjana Smolenia pięknie zareagowali mieszkańcy Jasionowa, gromadząc się licznie na spotkaniu opłatkowym w sali Domu Ludowego w dniu 6 stycznia 2018 roku.

Po powitaniu wszystkich zebranych gości przez sołtysa nastąpiło łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi wójt gminy Haczów Stanisław Jakiel, radni - Grzegorz Filak i Józef Kołodziej, dyrektor szkoły podstawowej Beata Pańko, naczelnik OSP Jasionów Tomasz Bogaczewicz, ksiądz proboszcz Władysław Pucia oraz siostry służebniczki z Jasionowa.

Wszyscy uczestnicy stworzyli niezwykłą atmosferę. Wspólne kolędowanie uświetnił występ chóru Sonata z Bliznego.

Organizacja tej uroczystości była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury.

Dziekujemy wszystkim za tak liczny udział.