W dniach 9, 12, i 15 stycznia w GBP w Haczowie i Filii w Jasionowie odbyły się lekcje biblioteczne z udziałem uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej.

Tematem lekcji był problem niepełnosprawności, do którego scenariusz przygotowaliśmy w oparciu o „Czarną książkę kolorów” autorstwa Moneny Cottin.

Dzieci poznały historię niewidomego Tomka, który potrafi rozpoznawać kolory za pomocą zmysłów: dotyku, słuchu, smaku i zapachu. Dzieci poprzez różne zabawy próbowały poznać swoje otoczenie bez użycia zmysłu wzroku. Dużym zainteresowaniem cieszył się alfabet Breila, za pomocą którego dzieci próbowały napisać swoje imię, nazwisko, a nawet próbowały budować krótkie zdania. Maluchy bardzo trafnie opisywały świat ludzi niewidomych widziany oczyma wyobraźni i wykazały się przy tym dużą wrażliwością i empatią. Każde z dzieci chciało zostać przyjacielem małego Tomka, bohatera omawianej książki.

Dziękujemy za niezapomniane chwile, pełne radości, i wzruszeń których dostarczyli nam młodzi przyjaciele, przychodzący do nas pod opieką swoich wychowawców. Dziękujemy zatem P. Annie Wulf, P. Jolancie Błaż i P. Elżbiecie Knurek za nieustającą życzliwość.

Grażyna Serafin