17 stycznia 2018 r. o godz.17.00 odbyło się w Domu Ludowym w Jabłonicy Polskiej spotkanie integracyjno - opłatkowe organizacji i komitetów wiejskich tj. Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich "Macierzanka”, Rada Sołecka, Radni, Rada Rodziców, Spółka Leśna i Ludowy Zespół Sportowy "Cisy”. W sumie było ponad 70 osób.

Rolę gospodarzy pełnili Prezes OSP Zbigniew Józefczyk oraz Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Elżbieta Kasprzyk którzy to serdecznie przywitali przybyłych gości. Po przywitaniu kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Pani Marii Kwolek z Koła Gospodyń Wiejskich która wygłosiła referat na temat "Szkodliwość spożywania alkoholu na zdrowie i życie człowieka”. Następnie goście i gospodarze korzystając, że jest okres Świąt Bożego Narodzenia przystąpili do dzielenia się tradycyjnym opłatkiem i składania sobie życzeń.

Na spotkaniu poruszane były również tematy dotyczące planowanych przedsięwzięć i celów przez organizacje i komitety na 2018 rok które prowadzone były przez sołtysa wsi Pana Kazimierza Cwynara.

Spotkanie to odbyło się w niezwykle miłej atmosferze i przy śpiewie kolęd. Wychodzący goście opuszczali spotkanie z uśmiechem na twarzy i nadzieją, że za rok spotkają się znowu.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie w zorganizowaniu tego spotkania Wójtowi Gminy Haczów Panu Stanisławowi Jakielowi oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Małgorzacie Nowickiej.