PRZYSŁOWIE PRAWDĘ CI POWIE….

W związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości uczniowie klasy V i VI Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej wzięli udział w konkursie z języka polskiego dotyczącym polskich przysłów. Jego celem było: mobilizowanie do samodzielnej pracy, motywowanie uczniów do poszerzania wiadomości na temat polskich przysłów oraz podnoszenie kompetencji językowych i świadomego odbioru wiedzy polonistycznej. Do konkursowych zmagań przystąpiło 14 uczniów. Mieli oni za zadanie rozwiązać test, w którym pojawiły się przysłowia usystematyzowane w kilka dziedzin. Najlepsza okazała się uczennica klasy VI - Karolina Kwiatkowska. Drugie miejsce zajęła Dominika Wilk z klasy V, a trzecie przyznano Katarzynie Borek i Małgorzacie Kielar z klasy V oraz Jagodzie Tomkowicz z klasy VI.

Zarówno zwycięzcy, jak i pozostali uczestnicy, otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie.

Organizator konkursu: Marta Matusz- nauczyciel języka polskiego