6 kwietnia w Domu Strażaka w Jabłonicy Polskiej został przeprowadzony etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Na turnieju komisje sędziowską stanowili funkcjonariusze KP PSP w Brzozowie st. kpt. Marek Kołodziej, mł.kpt. Tomasz Tesznar oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Edward Rozenbajgier. Naszą miejscowość reprezentowali Karolina Kwiatkowska, Marzena Komarnicka, Gabriel Matusz oraz Ewelina Cwynar. Część I obejmowała test pisemny. Część II zawierała odpowiedzi ustne na wylosowane pytania. Do drugiego etapu zakwalifikowali się Karolina Kwiatkowska oraz Gabriel Matusz. W końcowym rozrachunku oboje zajęli drugie miejsce. Zwycięzcami zostali Karolina Kaczkowska z SP w Haczowie oraz Tomasz Wojtoń z SP we Wzdowie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a zwycięzcom życzymy powodzenia na etapie powiatowym.

Na zakończenie Turnieju uczestnicy otrzymali z rąk Komisji oraz Pana Wójta pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

źródło: http://www.jablonicapolska.osp.org.pl