W dniach 24 i 25 kwietnia br. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbył się „ARCHIPELAG SKARBÓW” - Program Profilaktyki Zintegrowanej. Wzięło w nim udział ponad 170 uczniów z II i III klas gimnazjalnych ze Szkół Podstawowych Gminy Haczów.

„Archipelag Skarbów” jest programem profilaktycznym w całości opartym na modelu profilaktyki zintegrowanej obejmującym szerokie spektrum poniższych obszarów tematycznych:

  • profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych,
  • wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność,
  • profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS,
  • profilaktyka przemocy.

W trakcie dwóch dni warsztatów została przekazywana młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku.

W dwudniowych mitingach prowadzonych przez trzyosobową specjalnie przeszkoloną grupę trenerów wykorzystywano cały wachlarz różnorodnych metod pracy z grupą. Prezentacje multimedialne, krótkie filmiki z wartościowymi treściami, przykłady z życia znanych osób oraz muzyka zachęciły nastolatków do czynnego udziału w zajęciach. Zgłaszający się ochotnicy nagradzani byli brawami, a także drobnymi prezentami, co motywowało innych uczniów do aktywnego udziału w zajęciach.

W ramach programu młodzież dowiedziała się o najważniejszych prawach rządzących miłością. Omówiono również problemy takie jak uzależnienie od seksu, pornografii oraz mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Wszystkie tematy zostały poruszane z dużą delikatnością i powagą. Ważnym elementem programu był trening asertywności, w którym ćwiczono umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.

Pod koniec drugiego dnia zajęć odbył się festiwal twórczości, gdzie chętni uczniowie przygotowali wiersze, plakaty i piosenki o tmeatyce poruszanej na spotkaniach. Program zakończono wspólnym śpiewem szanty, po czym młodzież bezpiecznie powróciła do swoich miejscowości.

Program został sfinansowany z budżetu Gminy Haczów, ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.