3 maja 2018 roku, w 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbył się patriotyczny koncert Orkiestry Dętej „Hejnał”, pn. „Witaj Majowa Jutrzenko”. Zorganizowany został w ramach obchodów setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, a organizatorami byli: Wójt Gminy Haczów, Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie oraz Orkiestra Dęta „Hejnał”.

Publiczność przybyłą na koncert przywitała piękna, słoneczna, upalna pogoda, która w tym roku była łaskawa dla organizatorów i dała możliwość zrealizowania koncertu w plenerze. Orkiestra zagrała dla zgromadzonych mieszkańców Gminy Haczów znane, piękne patriotyczne pieśni, a w międzyczasie konferansjer – Krzysztof Błaż, w krótkich wystąpieniach przybliżał historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz walki o niepodległość. Razem z Orkiestrą wystąpiła solistka – Karolina Czapor.

Koncertowi towarzyszyła wystawa będąca podsumowaniem Gminnego Konkursu Plastycznego organizowanego przez GOKiW w Haczowie pt.”Droga do niepodległości” nawiązującego tematycznie do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Konkurs adresowany do uczniów klas IV –VII SP i II – III Gimnazjum miał na celu popularyzowanie wiedzy o symbolach narodowych, kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej oraz promowanie młodych talentów plastycznych. Na konkurs wpłynęło 26 prac plastycznych z Trześniowa, Jasionowa, Wzdowa, Malinówki i Jabłonicy Polskiej. Komisja konkursowa w składzie: przew. Anna Rysz, oraz Edyta Parysz i Renata Czerwińska oceniła i wybrała najciekawsze prace przyznając miejsca i wyróżnienia.

Na koncert zostali zaproszeni młodzi autorzy prac. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy. Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych wręczył Wójt Gminy Haczów Pan Stanisław Jakiel.

Na koniec koncertu wszyscy wspólnie odśpiewali utwór „Barka” zagrany przez Orkiestrę Dętą „Hejnał”.

Wystawę pokonkursową można obejrzeć w Sali Tradycji Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie.

Maria Rygiel
Dyrektor GOKiW w Haczowie

Zdjęcia: Archiwum GOKiW
Fot. A. Józefczyk