W Szkole Podstawowej we Wzdowie 08.05.2018r. odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych (Wielka Brytania i Irlandia Północna). Konkurs skierowany był do uczniów kl. VII oraz klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy. Celem konkursu było:

 • Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim i motywowanie ich do nauki języków obcych.
 • Wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii i życiu codziennym w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 • Zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat angielskiego obszaru językowego.
 • Kształtowanie tolerancji i szacunku dla dziedzictwa kulturowego innych narodów.
 • Nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy pomiędzy szkołami z terenu gminy.

Uczniowie musieli zmierzyć się z testem, który sprawdzał ich wiedzę o Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej. Najwyższą liczbę punktów uzyskały następujące osoby:

 • I miejsce: Anna Styszko – Szkoła Podstawowa we Wzdowie, kl. II gimnazjum
 • II miejsce: Natalia Mędrek- Szkoła Podstawowa we Wzdowie, kl. VII
 • III miejsce: Krystyna Mazur- Szkoła Podstawowa we Wzdowie, kl. II gimnazjum
 • Wyróżnienie: Zuzanna Bobola – Szkoła Podstawowa we Haczowie, kl. VII

Zwyciężczynie otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczniowie wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat kraju wyspiarskiego.

W związku z tym niezależnie od zdobytego miejsca, wszyscy uczestnicy otrzymali vouchery do kina Helios w Krośnie oraz książeczki anglojęzyczne.

Nauczycielkami prowadzącymi uczniów były p. Anna Błaż, p. Bożena Folta, p. Justyna Cwynar oraz p. Lidia Gorczyca, która była pomysłodawczynią i koordynatorką konkursu.

Sponsorami konkursu byli:

 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej we Wzdowie
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie
 • Pan Tomasz Koczela, właściciel Firmy Handlowej ATOMA