Organizator

 • Oddział PTSM w Krośnie
 • SKKT PTSM „Wędrowiec” przy SP w Głowience
 • SKKT PTSM przy ZS w Trześniowie

Współudział finansowy

 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 • WFOŚ i GW w Rzeszowie
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejscu Piastowym
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie

Termin imprezy

 • od 24 do 26.05.2018 r.

Miejsce imprezy

 • Dukla (Szkolne Schronisko Młodzieżowe) oraz teren Beskidu Dukielskiego

Ilość uczestników

a. liczba młodzieży: 52
b. liczba opiekunów: 8
c. ilość drużyn - 5

Zorganizowany program (trasa, konkursy, sprawozdanie z rajdu)

 • wycieczka piesza na trasie:
  dzień pierwszy – Trzciana ,,Zaśpit” – Dukla
  dzień drugi – Cergowa (716 m n.p.m.), zwiedzanie Dukli (rynek, Muzeum Historyczne,
  kościół OO. Bernardynów, cmentarze z I i II wojny światowej, Zespół Karpackich Parków
  Krajobrazowych,
 • konkursy indywidualne: krajoznawczo - przyrodniczy, przyrodniczo – ekologiczny z elementami ochrony środowiska, wiedzy o PTSM,
 • konkursy drużynowe: krajoznawczo - przyrodniczy, piosenki turystycznej i ekologicznej, plastyczny o tematyce antyalkoholowej ,,Żyjmy zdrowo bez nałogów”.

Sprawozdanie z rajdu

W dniach 24 - 26. 05. 2018 r. odbył się XI Wojewódzki Rajd ,,Po Bezdrożach ...”, w którym uczestniczyło 60 osób. Uczestnicy przybyli z różnych stron województwa podkarpackiego, m.in. Trześniowa, Leska, Faliszówki, Czarnej Górnej i Głowienki. Organizatorem całego przedsięwzięcia byli Mariola i Janusz Paweł Tys, którzy zapewnili dla wszystkich uczestników noclegi, wyżywienie, przejazdy, nagrody i dyplomy w konkursach, pełnili funkcję przewodnika na trasach rajdowych, a także opracowali testy konkursowe.

Pierwszy dzień rajdu rozpoczął się od powitania drużyn na miejscu zbiórki – na parkingu w Trzcianie. Następnie wszyscy udali się na wędrówkę pieszą. Trasa prowadziła do miejsca związanego z osobą św. Jana z Dukli do pustelni i źródełka na górze Garb ,,Zaśpit”, a następnie szlakiem czerwonym i żółtym do Dukli. W schronisku PTSM w Dukli była baza noclegowa. W późnych godzinach wieczornych na rynku odbył się konkurs piosenki turystycznej i patriotycznej.

W drugim dniu rajdu uczestnicy odbyli pieszą wędrówkę na górę Cergowa (716 m n.p.m), po czym zwiedzili zabytkowy rynek dukielski, Muzeum Historyczne, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych, cmentarze z I i II wojny światowej oraz kościół OO. Bernardynów. Dzięki opowieściom prowadzących przewodników uczestnicy rajdu poznali dzieje dawnych mieszkańców Beskidu Niskiego, przejmującą historię tych terenów, dowiedzieli się o otaczającej ich przyrodzie. Wspólna wędrówka pozwoliła również na zawiązywanie przyjaźni pomiędzy uczestnikami. Po przyjściu do schroniska po obiedzie odbyły się konkursy: przyrodniczo – ekologiczny, krajoznawczo – przyrodniczy, wiedzy o PTSM i plastyczny, w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów. Został również oceniony konkurs plastyczny na plakat o tematyce antyalkoholowej ,,Żyjmy zdrowo bez nałogów”.

W sobotę po śniadaniu odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie zlotu, podczas którego zostały ogłoszone wyniki konkursów, laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i wspaniałe nagrody (m.in. plecaki, śpiwory, POWERBANKI, pendraivy, kocyki turystyczne, piękne albumy, przewodniki i wiele innych). Nagrody i podziękowania otrzymali również opiekunowie grup oraz zaproszeni goście. Wspaniała słoneczna pogoda towarzyszyła nam przez trzy dni naszego rajdu.

Wyniki konkursów:

Konkurs krajoznawczo - przyrodniczy ( indywidualny):

I miejsce : Filip Jurczyk – SP Głowienka
II miejsce : Mateusz Jurczyk – SP Głowienka
III miejsce : Alan Kasprzak – SP Lesko

Konkurs krajoznawczo – przyrodniczy (drużynowy):

I miejsce – SP Głowienka
II miejsce – SP Lesko
III miejsce – SP Trześniów

Konkurs przyrodniczo - ekologiczny:

I miejsce – Artur Bałaban – SP Trześniów
II miejsce – Lena Buczyńska – SP Głowienka
II miejsce – Dominika Niedziela – SP Faliszówka
III miejsce – Emilia Hebda – SP Czarna

Konkurs wiedzy o PTSM:

I miejsce – Julia Wasik – SP Głowienka
II miejsce – Gaja Chwała – SP Lesko
III miejsce – Adam Bania – SP Trześniów

Konkurs plastyczny:

I miejsce – SP Faliszówka, SP Czarna Górna
II miejsce – SP Trześniów
III miejsce – SP Głowienka, SP Lesko

Konkurs piosenki turystycznej i patriotycznej:

I miejsce –SP Głowienka, SP Trześniów
II miejsce – SP Lesko
III miejsce – SP Czarna Górna

Realizacja zakładanych celów i efektów imprezy

Wszystkie zakładane cele rajdu zostały zrealizowane. W efekcie dzieci zapoznały się z walorami krajoznawczymi i przyrodniczymi Beskidu Dukielskiego oraz poznały historię tych terenów. Podczas wędrówki oraz popołudniowych prelekcji poruszana była tematyka krajoznawcza, geograficzna, przyrodnicza, historyczna, etnograficzna i anty - uzależnieniowa.

Bardzo ważnym aspektem rajdu było spotkanie się i integracja dzieci z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy kołami i drużynami turystycznymi.

Mariola i Janusz Paweł Tys