29 maja 2018 r. po raz pierwszy w naszej gminie odbyły się zawody, w których uczniowie rywalizowali w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie naszej szkoły już od wielu lat startują w podobnych zawodach w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, odnosząc tam sukcesy i zajmując czołowe miejsca. Mając już w tym zakresie odpowiednie doświadczenie i wiedzę nasza szkoła podjęła się realizacji tego przedsięwzięcia.

Niestety Polacy nie chcą udzielać pierwszej pomocy. Boją się to robić. Główny powód to obawa przed zaszkodzeniem poszkodowanemu i brak odpowiednich umiejętności. Jeśli te umiejętności, właściwe zachowanie w sytuacji zagrożenia będą nabywane od możliwie najmłodszego wieku to potem będzie im łatwiej. Obowiązek ratowania zagrożonego życia ma każda dorosła osoba. Młodzi ludzie mają wejść w pełnoletniość nie tylko pozbawieni strachu przed niesieniem pomocy, ale też wyposażeni w praktyczną wiedzę. Dlatego celem zawodów była popularyzacja wśród uczniów idei udzielania pierwszej pomocy, nauka i sprawdzenie tych umiejętności w praktyce. Dla zwycięzców tej rywalizacji oczekiwał wspaniały puchar ufundowany przez dyrektora szkoły Panią Joannę Kaczor, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe..

Do zawodów przystąpiły cztery szkoły z naszej gminy: Trześniów, Jasionów, Haczów i Wzdów. Szkoły były reprezentowane przez drużyny trzyosobowe. Na początek wszystkie ekipy pisały test z zakresu I pomocy i profilaktyki uzależnieniowej. Następnie każda drużyna musiała udzielić pierwszej pomocy na dwóch ogniskach urazowych, na których pozoranci bardzo realistycznie odgrywali scenki, w wyniku których odnosili różne obrażenia. Była złamana noga, omdlenie, nóż wbity w udo, atak padaczki. Dodatkowo wszyscy zawodnicy działali na fantomach niemowlęcia, dziecka i dorosłego, gdzie ich umiejętności oceniali profesjonalni ratownicy medyczni..

Najlepiej z wszystkich ekip zaprezentowała się nasza szkoła, która w ostatecznej klasyfikacji zajęła I miejsce, zdobywając najwięcej punktów na każdym z ognisk urazowych i na stanowisku resuscytacyjnym. Nasza drużyna występowała w składzie: Marcelina Przybyła-kapitan, Oliwia Pojnar, Barbara Filak.

Drugie miejsce zdobyła ekipa z Jasionowa, trzeci był Wzdów a czwarty Haczów.

Po zakończeniu części konkursowej na dziedzińcu szkolnym odbył się pokaz sprzętu ratowniczego i gaśniczego zorganizowany przez OSP Trześniów. Licznie zgromadzeni uczniowie naszej szkoły oblegali wóz strażacki usiłując wejść w każdą jego część a nasz absolwent, obecnie strażak, Mateusz Turek cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania i objaśniał przeznaczenie wyposażenia wozu. Bardzo dziękujemy Mateuszowi za tę prezentacje. Następnie na sali gimnastycznej ratownicy medyczni Rafał Szmyd i Mateusz Rączka prezentowali działanie i obsługę AED czyli defibrylatora elektrycznego oraz profesjonalne badanie urazowe, układanie i przenoszenie poszkodowanego na desce ratowniczej. Pokaz cieszył się wielkim zainteresowaniem zgromadzonych, wszyscy mieli okazję zobaczyć jak działają profesjonalni ratownicy medyczni. Składamy wielkie podziękowania dla obu Panów za to, że bezinteresownie zaoferowali swoją pomoc, przywieźli fantomy i przeprowadzili dla wszystkich zgromadzonych profesjonalne szkolenie.

Na zakończenie nastąpiła dekoracja zwycięzców i pozostałych drużyn.

Zwycięska drużyna otrzymała z rąk Pani Dyrektor Joanny Kaczor okazały puchar, medale, dyplom i nagrody rzeczowe dla każdego zawodnika.

Pozostałe zespoły otrzymały również dyplomy, medale i nagrody rzeczowe ufundowane dzięki pomocy finansowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Miejmy nadzieje, że z nabytych umiejętności wszyscy uczestnicy Mistrzostw będą musieli korzystać jak najrzadziej, a same zawody wejdą na stałe do kalendarza i na przyszły rok będziemy gościć wszystkie szkoły z naszej Gminy.