Dnia 3 czerwca na boisku klubu sportowego LKS "Sokół" Trześniów odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Druzyn Pożarniczych według regulaminu CTiF. W zawodach wzięło udział 12 drużyn:

  • 6 drużyn MDP dziewcząt,
  • 6 drużyn MDP chłopców.

Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz druhowie OSP z terenu gminy Haczów, a sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Krzysztof Szerszeń.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

  • rozwinięcie bojowe
  • sztafeta pożarnicza 400 m z przeszkodami

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

MDP dziewcząt

tabela - dziewczęta

MDP chłopców

tabela - chłopcy

Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynął żaden protest. Na miejscu zawodów jednej zawodniczce z MDP Buków pogotowie ratunkowe udzieliło pomocy medycznej po omdleniu ( zdarzenie miało miejsce w przerwie między konkurencjami startujących drużyn). Żaden ze startujących zawodników nie doznał kontuzji.

Jednocześnie oceniam, że zawody zorganizowane były prawidłowo i przebiegły bez zakłóceń.

Sędzia Główny
Zawodów Sportowo-Pożarniczych
mł. bryg. Krzysztof Szerszeń


Tegoroczne zawody MDP były również okazją do wręczenia sprzętu ratownictwa medycznego, którego zakup współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Posłużą one ratowaniu zdrowia i życia poszkodowanych w wypadkach.