Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie przystąpiła do projektu organizowanego przez fundację VCC.

Fundacja VCC jest organizacją ekspercką działającą od 2013 roku w zakresie promocji uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego. Wynikiem prac tejże fundacji jest jednolity system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych- system VCC. Fundacja VCC współpracuje z ponad 60 akademiami edukacyjnymi, ponad 1000 trenerami, firmami szkoleniowymi, uczelniami, szkołami wyższymi.

Wspomniany projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pt. „Razem odkryjmy świat programowania, szkolenie dla pracowników instytucji i kultury i bibliotek z podregionu krośnieńskiego”. Projekt realizowany jest przy współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie zaprosiła do udziału w projekcie: Pracowników GOKiW w Haczowie, MBP w Brzozowie, GOKiW w Miejscu Piastowym, GBP w Rymanowie oraz pracowników GBP w Haczowie.
Zajęcia były prowadzone w formie warsztatowej (podobnie jak zajęcia które były realizowane dla nauczycieli) z udziałem trenera. Grupa uczestników musiała zrealizować łącznie 35 godzin szkolenia. Przeprowadzono 5 spotkań po 7 godzin dydaktycznych w okresie od 12 kwietnia do 17 maja.

Grażyna Serafin