06.06.2019r. w Szkole Podstawowej we Wzdowie odbył się Gminny Konkurs „Master of English Idioms and Proverbs”. Konkurs skierowany był do uczniów kl. VII, VIII oraz kl. III gimnazjalnych z terenu naszej gminy. Celem konkursu było:

• Sprawdzenie i poszerzenie wiedzy na temat idiomów i przysłów angielskich oraz ich użycia.
• Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat żywego języka.
• Wzbudzanie zainteresowania językiem angielskim.
• Propagowanie nauki języków poprzez wspólną zabawę, współzawodnictwo i rozwijanie pasji uczniów.
• Nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy pomiędzy szkołami z terenu gminy.

Uczniowie musieli zmierzyć z testem, który sprawdzał ich wiedzę z zakresu angielskich idiomów i przysłów. Najwyższą liczbę punktów uzyskały następujące osoby:

I miejsce: Klaudia Lubas – Szkoła Podstawowa w Trześniowie
II miejsce: Marcelina Przybyła – Szkoła Podstawowa w Trześniowie
III miejsce: Maja Owsiany – Szkoła Podstawowa we Wzdowie

Zwyciężczynie otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczniowie wykazali się znakomitą wiedzą na temat angielskich idiomów i przysłów. W związku z tym niezależnie od zdobytego miejsca, wszyscy uczestnicy otrzymali vouchery do kina Helios w Krośnie.
Nauczycielkami prowadzącymi uczniów były p. Monika Szubrycht, p. Beata Rymarowicz oraz p. Lidia Gorczyca, która była pomysłodawczynią i koordynatorką konkursu.

Sponsorami konkursu byli:

  • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej we Wzdowie
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie