- sukces uczennicy SP w Jabłonicy Polskiej w powiatowym Konkursie Literackim „Młodzi a Jan Paweł II”

Już po raz 13. uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu brzozowskiego mieli okazję wypowiedzieć się w literackiej formie o pontyfikacie Jana Pawła II oraz o wybranym aspekcie nauk Papieża Polaka i jego znaczeniu dla młodzieży. W br. tematem przewodnim była wolność.

Podsumowanie konkursu zorganizowanego przez Starostę Brzozowskiego – Pana Zdzisława Szmyda oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie nastąpiło w przededniu wyjątkowego jubileuszu – 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, podczas uroczystej mszy św. odprawionej w Bazylice Mniejszej w Brzozowie.

Konkurs jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem. Jury zapoznało się z prawie 30 pracami, spośród których wyłoniono 4 najlepsze. II Wyróżnienie zdobyła Ewelina Cwynar – uczennica kl. III gimnazjum SP w Jabłonicy Polskiej za wiersz „Wielki Polak”. Młoda poetka nawiązała w nim do ostatnich słów Jana Pawła II, encykliki o wolności i Duchu Świętym.

(...)„Szukałem was…” jak człowiek szuka miłości
Duch Pański czuwa nieustanie cały czas
Wolność w pojęciu ludzkim uczy o nikłości
Wolność w pojęciu boskim trzeba zdobywać raz po raz(…)

Gratulacje należą się zarówno wszystkim uczestnikom konkursu, jak i jego inicjatorom, ponieważ ich zaangażowanie dowodzi, że pamięć o Wielkim Polaku wciąż jest żywa.

Małgorzata Knurek