17 czerwca 2019 roku po raz kolejny wręczono uczniom, którzy zdobyli najwyższe wyniki w nauce Nagrody Wójta Gminy Haczów. Adresaci nagród zostali zaproszeni do Malinówki, która w tym roku udostępniła swe gościnne progi najzdolniejszej oraz ambitnej młodzieży, jej opiekunom i organizatorom imprezy.

Wszystkich zebranych powitała Pani Dorota Gerlach, dyrektor Szkoły Podstawowej w Malinówce. Zwróciła uwagę na znaczenie i rolę wiedzy w życiu człowieka oraz wyraziła uznanie dla ich wysiłku, pracy, dążenia do celu i chęci do bycia najlepszym. Następnie Pani Dyrektor przekazała głos organizatorowi imprezy Wójtowi Gminy Haczów Panu Stanisławowi Jakielowi, który w towarzystwie Dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Haczów Pani Grażyny Wdowiarz prowadził pierwszą część uroczystości. Wprowadzając zebranych w klimat wartości nauki wyraził radość z tytułu osiągnięć uczniów naszej Gminy, gratulował wszystkim wytypowanym do nagród bardzo wysokich wyników w nauce. Zaznaczył, że osiągnięcia, które przywiodły tych młodych mieszkańców Gminy tego dnia do Malinówki, jemu również sprawiają wielką radość, satysfakcję oraz napawają Go dumą. Podkreślił, jak istotny w życiu każdego człowieka jest okres nauki w szkole, fundament wiedzy, na bazie którego mogą sięgać po kolejne zdobycze edukacyjne w drodze do upragnionego zawodu, zajęcia i funkcji, jakie będą pełnić w dorosłym życiu. Nagrody uczniom wręczał Pan Wójt według kolejności alfabetycznej szkół, które reprezentowali nagrodzeni. Uczniów oraz ich osiągnięcia prezentowali Dyrektorzy poszczególnych szkół towarzyszący swoim podopiecznym. Poza indywidualnymi nagrodami na ręce przewodniczących klas, które zdobyły tytuł „Najlepszej Klasy” w tym roku szkolnym wręczone zostały czeki na kwotę 1.000 zł. Otrzymana nagroda pieniężna umożliwi uczniom nagrodzonych zespołów atrakcyjnie spędzić czas np. poprzez wspólny wyjazd na integracyjną wycieczkę. Na ręce Dyrektorów Pan Wójt i Pani Dyrektor SAPO złożyli podziękowania dla wszystkich nauczycieli za cały rok wytężonej pracy, trud włożony w wychowanie młodego pokolenia, zaangażowanie na rzecz rozwoju oświaty w Gminie Haczów oraz za starania o jak najwyższe wyniki nauczania.

Jako że impreza miała szkolny charakter, nie mogło na niej zabraknąć części artystycznej, którą przygotowali nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Malinówce. Swoim nagrodzonym kolegom i koleżankom dedykowali utwory poetyckie i wspaniale wykonane przez chórek szkolny piosenki. Panu Wójtowi zadedykowano piosenkę pod tytułem " Szef wszystkich szefów", zaś Pani Grażyna Wdowiarz i każdy Dyrektor musieli odnaleźć siebie w zaprezentowanych utworach muzycznych. Nie było łatwo, ale quiz okazał się być niezwykle udanym pomysłem . To spotkanie miało wyjątkowe znaczenie dla Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malinówce Pani Doroty Gerlach, która od pierwszego września rozstaje się z pracą w szkole. W ciepłych słowach została pożegnana przez Wójta, który podziękował Jej za wiele lat pracy.