Gminny Ośrodek kultury i Wypoczynku w Haczowie - 21 lipca 2019

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Lajkonik” z Sydney (Australia) w ramach XVIII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.

Gminę Haczów reprezentował Ludowy Zespół „Trześniowianie”.

fot. A. Józefczyk,
zdjęcia archiwum GOKiW w Haczowie