W niedzielę 21 lipca 2019 roku w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie odbył się koncert w ramach XVIII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, organizowanego co dwa lata w Rzeszowie.

W tym roku swoją obecnością zaszczycił nas Zespół Pieśni i Tańca LAJKONIK z Sydney w Australii. W niedzielne popołudnie zespół zwiedził zabytkowy, XIV-wieczny drewniany kościół, o którym opowiadał ksiądz prałat Kazimierz Kaczor.

Zespół Pieśni i Tańca LAJKONIK powstał w Sydney w maju 1990 roku, z inicjatywy pani Urszuli Lang i grupy osób z emigracji post-solidarnościowej. W minionych 30 latach przez szeregi LAJKONIKA przewinęło się przeszło trzysta osób, głównie dzieci i młodzieży, które poprzez taniec i śpiew poznawały polski folklor. Obecnie w skład zespołu wchodzi 55 tancerzy, 30 w grupie seniorów i 25 w grupie juniorów. LAJKONIK ma w swoim repertuarze ponad 20 tańców narodowych, ludowych i regionalnych, z niezbędną do ich wykonania bazą kostiumową oraz kolekcją pieśni i muzyki. Od prawie 30 lat zespół aktywnie bierze udział w życiu kulturalnym, religijnym i społecznym na rzecz Polonii w Sydney, jak również szerokiej społeczności australijskiej. Grupa promuje polski folklor, język, polską kulturę i tradycje. LAJKONIK ma bardzo bogatą historię związaną z uczestnictwem w festiwalach i społecznych imprezach. W kwietniu 2018 roku zespół zorganizował pierwszy w Australii festiwal dziecięcy - Marayong 2018 - pod tytułem „Zakochani Polską”, w którym brały udziały polonijne dziecięce grupy folklorystyczne z Australii i Nowej Zelandii. Była to pierwsza w Australii tego rodzaju impreza polonijna skierowana do najmłodszych. Zespół LAJKONIK w 2020 roku będzie obchodził jubileusz 30–lecia działalności.

Jako gospodarze, ze swoim programem dla gości z Australii wystąpił zespół „Trześniowianie”, który w pięknych tradycyjnych strojach regionalnych zaśpiewał, bardziej i mniej znane, pieśni ludowe, przyśpiewki oraz zatańczył kilka tańców wywodzących się z naszego regionu. Zespół „Trześniowianie” wystąpił z kapelą na żywo i zrobił olbrzymie wrażenie, zarówno na publiczności zgromadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie, jak i na zespole LAJKONIK.

Koncert w Haczowie Zespół Pieśni i Tańca LAJKONIK rozpoczął tradycyjnym tańcem australijskich farmerów, tak, by przybliżyć publiczności kulturę „Kraju Kangurów”. Jednak, jak przystało na zespół polonijny, w kolejnych występach LAJKONIK zaprezentował się już w tradycyjnych, polskich strojach ludowych, wykonując tańce Sądeckie i Lubelskie.

Na zakończenie, Dyrektor GOKiW w Haczowie, Pani Maria Rygiel w imieniu Wójta Gminy Haczów Pana Stanisława Jakiela, złożyła na ręce Dyrektora Artystycznego zespołu Pani Urszuli Lang podziękowania za wspaniały koncert oraz olbrzymi wkład w krzewienie i pielęgnowanie polskiej kultury za granicą kraju a także życzyła powodzenia i wielu sukcesów w dalszej pracy artystycznej.

Po części oficjalnej, zespoły zaproszone zostały na kolację, połączoną z wieczorem integracyjnym. Okazało się, że zespół z Australii zna mnóstwo polskich przyśpiewek intonowanych przez zespół „Trześniowianie”. Członkowie zespołów wymienili się doświadczeniami i opowiedzieli o codziennym życiu w swoich krajach. Goście z zespołu LAJKONIK zostawili po sobie nie tylko niesamowite wrażenie, ale również bardzo ciepłe słowa wpisane do księgi pamiątkowej.

Krzysztof Błaż
Koordynator ds. Kultury

fot. A. Józefczyk,
zdjęcia archiwum GOKiW w Haczowie