Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony po raz pierwszy i odbył się w dniach od 15-17 kwietnia 2019r.

Egzamin składał się z trzech części:

1) języka polskiego,
2) matematyki,
3) języka obcego nowożytnego.

Wszystkie trzy części egzaminu przeprowadzone były w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową.

Maksymalną liczbę punktów jaką mogli zdobyć ósmoklasiści z poszczególnych części egzaminu wyniosła:

  • j. polski – 50 pkt,
  • matematyka – 30 pkt,
  • język obcy nowożytny – 60 pkt.

W Gminie Haczów do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 135 uczniów z sześciu szkół podstawowych.
Wyniki egzaminu w poszczególnych szkołach z Gminy Haczów przedstawia tabela (źródło OKE)

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 10 - 12 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
W związku z likwidacją gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019 odbył się ostatni taki egzamin.
W roku szkolnym 2018/2019 do egzaminu gimnazjalnego w Gminie Haczów przystąpiło 92 uczniów.

Wyniki jakie uzyskały szkoły z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego w 9-cio stopniowej skali staninowej kształtują się następująco: