W niedzielę 11.08.2019 r w Malinówce odbył się ,, Piknik Rodzinny '' zorganizowany przez Ochotnicza Straż Pożarną w Malinówce, Koło Gospodyń Wiejskich i przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie oraz Gminy Haczów. Piknik poprzedzony był ,, Turniejem piłki nożnej'', który odbył się w sobotę 03.08.2019 roku na boisku wielofunkcyjnym w Malinówce. Udział wzięło 6 drużyn.
Zaś w niedzielnym pikniku uczestniczyli mieszkańcy Malinówki wszystkich pokoleń jak również mieszkańcy z sasienich miejscowości. Brali oni udział w wielu turniejach i zabawach, uczestnicy obdarowani byli cennymi nagrodami. Były także występy artystyczne młodzieży, przeprowadzona była również loteria fantowa.