- osiem nowel na ósmym Narodowym Czytaniu
w SP w Trześniowie

Podobnie jak w minionych latach nasza szkoła włączyła się w ogólnopolski projekt czytelniczy polegający na lekturze wybranych przez Parę Prezydencką tekstów. Wszyscy zainteresowani uczniowie mogli wziąć udział w jednej z zaproponowanych form aktywności: czytelniczej, ortograficznej i plastycznej, podsumowanych na okolicznościowym spotkaniu , które odbyło się 13 września br.

W programie tegorocznej szkolnej akcji znalazły się m. in.:

  • głośna lektura fragmentów nowel przez przybyłych gości,
  • rywalizacja o tytuł Mistrza Dykcji dla uczestników konkursu czytelniczego (lektura wybranych fragmentów nowel z listy zaproponowanej przez Parę Prezydencką) – uczniowie klas IV- VIII,
  • rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Mistrza Ortografii dla uczestników konkursu ortograficznego (napisanie dyktanda, którego treść dotyczyła wybranej noweli) – uczniowie klas IV-VIII,
  • rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Mistrza Artystycznej Interpretacji (wykonanie pracy plastycznej w dowolnej formie nawiązującej do treści wybranej noweli) – uczniowie klas I- VIII.

W wyniku rywalizacji w każdej kategorii konkursowej przyznano nagrody i wyróżnienia.

Mistrzami Dykcji zostały uczennice kl. V – E. Piwowar i M. Starzak, a wicemistrzostwo wywalczyły uczennice z kl. IV: K. Borkowska i J. Opalińska i z kl. VI oraz VII – M. Michalska i Z. Michalska.

Tytuł Mistrza Ortografii w młodszej grupie wiekowej zdobyła uczennica kl. IV – K. Borkowska, a w starszej grupie wiekowej – uczennica kl. VII – Patrycja Krawiec. Wicemistrzostwo ortograficzne powędrowało do rąk A. Płonki z kl. V i K. Freusa z kl. VIII.

Mistrzami Artystycznej Interpretacji zostali F. Rygiel z kl. IV i M. Rampalski z kl. V. Wyróżnienia w kategorii plastycznej otrzymali: J. Opalińska (kl. IV), Maja Ciżmar (kl. II), B. Wojtuń (kl. V), Z. Michalska (kl. VII), D. Kuźmiak (kl. I) oraz E. Ziemiańska (kl. III).

Fundatorem nagród dla zwycięzców i pozostałych uczestników (w sumie 39 osób) była Gminna Komisja ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Gminie Haczów, za co składamy serdeczne podziękowania.

Samorząd Uczniowski wraz ze swoimi opiekunami zadbał o poczęstunek dla gości, a pani bibliotekarka wykonała pamiątki dla uczestników spotkania (odbitki okolicznościowej pieczęci akcji).

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego działania promującego czytelnictwo jako alternatywę zachowań ryzykownych. Zapraszamy do udziału w podobnej inicjatywie już za rok.

Szkolny Koordynator Akcji:
Małgorzata Knurek

Współorganizatorzy:
Magdalena Kruczek, Dorota Ladzińska, Anna Wermińska-Smoleń