W dniu dzisiejszym w urzędzie gminy gościliśmy z wizytą Panią Marszałek Marię Kurowską.

Pani Marszałek wraz z Wójtem Gminy Haczów Stanisławem Jakielem podpisali umowę pomiędzy Gminą Haczów i Województwem Podkarpackim przy udziale Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, dotyczącą budowy nowych odcinków chodników przy drodze wojewódzkiej w miejscowościach Trześniów, Buków i Jasionów.

Na realizację zadania zabezpieczono 194 tys. zł. w budżecie Gminy Haczów oraz 195 tys. zł. po stronie Województwa Podkarpackiego.

Dla naszej gminy otwiera to możliwość budowy chodników na nowych odcinkach dróg, a tym samym - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

DK