Dnia 20 września w Szkole Podstawowej w Jabłonicy Polskiej odbyła się szkolna akcja Narodowego Czytania, której celem była popularyzacja czytelnictwa oraz, jak powiedział Pan Prezydent RP Andrzej Duda, udowodnienie, że piękno polskiej literatury ma moc, aby jednoczyć wszystkich Polaków i zespalać ich wokół wspólnych celów i wspólnych wartości.

Składała się ona z kilku części. Rozpoczęła się od czytania Nowel polskich przez zaproszonych gości i nauczycieli. Następnie fragmenty utworów zaproponowanych przez Parę Prezydencką przywołali klasowi Mistrzowie Dykcji, czyli: M. Kasprzyk (kl.IV), E. Balawajder (kl. V), W. Śnieżek (kl. VI), J. Błaż (kl. VII), M. Dołęgowska (kl. VII), J. Tomkowicz (kl. VII) i O. Dołęgowska (kl. VIII).

Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu ortograficznego, który wyłonił szkolnych Mistrzów Ortografii. Wśród nagrodzonych znaleźli się : M. Kasprzyk (kl. IV), M. Najbar (kl. V), H. Gerlach (kl VI), M. Kielar (kl. VII), M. Zajdel (kl.VIII) i G. Kasprzyk (kl. VIII).

Następnie P. B. Szafran przedstawiła wyniki konkursów plastycznych, które towarzyszyły tegorocznej akcji. Uczniowie klas IV- VI mogli stworzyć projekt współczesnej okładki książki, natomiast VII i VIII, mieli za zadanie uchwycić ducha książki na fotografii. Uczestnicy konkursów wykazali się niezwykłą wrażliwością literacką i kreatywnością . Najciekawsze projekty okładek należały do J. Kędry ( kl. VI), W. Kwolek ( kl. V) i D. Gaworeckiego ( kl. VI). Z kolei mistrzami fotografii zostali: B. Hawrot (kl. VII), O. Dołęgowska (kl. VIII) i M. Prajsnar ( kl. VIII).

Zwycięzcy poszczególnych konkursów dostali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie.

Organizatorzy akcji: M. Matusz,B.Szafran.