11 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Haczów odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrodą Wójta Gminy Haczów za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za rzetelną realizację zadań statutowych szkoły zostało wyróżnionych dziewięcioro nauczycieli:

  • Pan Janusz Tys, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Trześniowie,
  • Pani Justyna Terlecka, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Jabłonicy Polskiej,
  • Pani Marzena Ziemiańska nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie z filią w Trześniowie,
  • Pani Maria Wojtuń nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie z filią w Trześniowie,
  • Pani Dominika Bobola nauczyciel w Szkole Podstawowej w Haczowie,
  • Pan Jacek Błaż nauczyciel w Szkole Podstawowej w Haczowie,
  • Pani Lidia Gorczyca nauczyciel w Szkole Podstawowej we Wzdowie,
  • Pan Włodzimierz Pelczar nauczyciel w Szkole Podstawowej w Jasionowie,
  • Pani Elżbieta Buczek nauczyciel w Szkole Podstawowej w Malinówce.

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego uzyskała Pani Aneta Gruszka, nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym w Haczowie z filią w Trześniowie, która w obecności zebranych złożyła uroczyste ślubowanie:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Tak mi dopomóż Bóg.”