Prawa dziecka to ważna sprawa, to nie zabawa

urodzinowy apel z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka w SP w Trześniowie

Tradycją naszej szkoły stało się aktywne włączanie w inicjatywy promujące wiedzę o prawach dziecka. W bieżącym roku – 20. listopada przypadła trzydziesta rocznica uchwalenia najważniejszego dla najmłodszych obywateli dokumentu zawierającego zbiór przepisów prawnych, które właśnie ich dotyczą - Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami przygotował uroczysty apel, którego hasłem przewodnim były słowa: „Dla każdego dziecka dzieciństwo”.

Tak jak w minionym roku, do wszystkich działań podejmowanych z tej okazji wykorzystaliśmy kolor niebieski, który symbolizuje solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

Podczas uroczystego apelu wszyscy zebrani mogli uporządkować swą wiedzę nt. historii „Konwencji o prawach dziecka” oraz jej wybranych artykułów, które zaprezentowano w bardzo ciekawej, multimedialnej formie. Następnie przedstawiciele wszystkich klas zaprezentowali przygotowane wcześniej plakaty dotyczące wybranego prawa dziecka, które stworzyły piękną wystawę na holu szkoły. Na koniec wszyscy zebrani wykonali wspólnie z Małą Orkiestrą Dni Naszych piosenkę o prawach dziecka, której wersy: „Dziecka prawa – to ważna sprawa / Dziecka prawa – to nie zabawa” tak zapadły w pamięć, że były długo nucone przez uczniów i zainspirowały niektóre klasy do wykonania ściennych gazetek tematycznych w ich klasach.

Dziękujemy wszystkim uczniom i wychowawcom za aktywne włączenie się w tę inicjatywę.

Opiekunowie SU

Małgorzata Knurek i Beata Rymarowicz