05 stycznia 2020 roku w Domu Ludowym w Malinówce odbył się I Integracyjny Koncert Kolęd. To niezwykły projekt muzyczny, który odwołał się do bogatej, tak ukochanej przez nas wszystkich tradycji kolędowania. Scenariusz został opracowany przez Panią Dyrektor Iwonę Pelczarską, miał na celu kultywowanie tradycji świątecznych, upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek, promocję uczniów, a przede wszystkim integrację ze środowiskiem lokalnym. W koncercie wzięli udział rodzice, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Malinówce. Wspólnie kolędowali najbardziej znane, najbliższe naszym sercom polskie kolędy i pastorałki . O ciepłe brzmienie kolęd zatroszczyli się wykonawcy - Chór Szkoły Podstawowej w Malinówce prowadzony przez Panią Joannę Cynkar- Winnicką. Niejednej osobie zakręciła się łza w oku........słuchając kolędy „ Dla nieobecnych”.

Wielkie zaangażowanie wykazali przedstawiciele Rady Rodziców, na czele z przewodniczącą Panią Agnieszką Wawrzkowicz, którzy odczytali fragmenty tekstów m.in. „Najpiękniejszy ze wszystkich darów”, „Tajemnica szczęścia”…, przygotowali bajeczną dekorację, poczęstunek dla zaproszonych gości i mieszkańców Malinówki. Po zakończonym koncercie głos zabrała Pani Dyrektor Iwona Pelczarska, która złożyła noworoczne życzenia wszystkim przybyłym na uroczystość, podkreślając, że ten koncert kolęd jest wyrazem wielkiej dobroci i zaangażowania całej społeczności we wspaniały projekt, to cudowna integracja uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców Malinówki.

Był to bardzo miły dzień przeżyty w ciepłej, świątecznej atmosferze. Obecność rodzin naszych uczniów oraz zaproszonych gości sprawiła, że spotkanie było wyjątkowe i dostarczyło wszystkim niezapomnianych wrażeń.

Kolędy rzeczywiście posiadają szczególną moc. Łączą pokolenia, rodziny, ludzi. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie koncertu, a przede wszystkim wykonawcom!!!