5 stycznia 2020 roku już po raz piaty spotkaliśmy się na wspólnym świątecznym kolędowaniu.

Zimowa aura nie przeszkodziła w licznym przybyciu mieszkańców Jasionowa na naszą coroczną uroczystość. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Pan Adam Śnieżek - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Stanisław Jakiel - Wójt Gminy Haczów, ks. Proboszcz Roman Lorens, ks. Władysław Pucia, Pan Grzegorz Filak i Pan Józef Kołodziej - Radni Gminy Haczów, Pan Tomasz Bogaczewicz - Naczelnik OSP, Siostry Służebniczki oraz Rada Sołecka.

Wszyscy stworzyli świąteczny klimat poprzez piękne kolędowanie, składanie życzeń i łamanie się opłatkiem. Uśmiechnięte twarze w galerii zdjęć odzwierciedlają atmosferę uroczystości. Spotkanie opłatkowe zostało uświetnione występem Zespołu Tanecznego ADEPT oraz koncertem kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Jasionów, za co serdecznie dziękuję.

Słowa podziękowania kieruję również do wszystkich osób, które brały czynny udział w przygotowaniu uroczystości: paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, Gminnemu Ośrodkowi Kultiry i Wypoczynku w Haczowie, członkom Rady Sołeckiej, członkom Stowarzyszenia Razem dla Jasionowa, a także Panu Markowi Kaczorowi za przygrywanie na akordeonie.

Organizacja spotkania nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego Pana Wójta Gminy Haczów Stanisława Jakiela.

Sołtys wsi Jasionów Lucjan Smoleń