Już po raz kolejny panie z Koła Gospodyń Wiejskich we Wzdowie zorganizowały dla miejscowych seniorów spotkanie opłatkowe. Dnia 26 stycznia br. o godzinie 15.00 sala domu ludowego wypełniła się po brzegi zaproszonymi gośćmi. Na imienne zaproszenie odpowiedziało ponad 100 seniorów, z którymi przy wspólnym stole zasiedli przedstawiciele większości organizacji działających w sołectwie, wójt gminy Haczów – p. Stanisław Jakiel, sołtys wsi – p. Andrzej Gromek, radny p. Piotr Śmietana, ksiądz proboszcz – Ludwik Pietrycha oraz dyrektor miejscowej szkoły p. Andrzej Mazur.

Spotkanie otwarła przewodnicząca KGW – p. Wioletta Gromek, witając przybyłych gości, dziękując za zaszczycenie swą obecnością i składając wszystkim najlepsze noworoczne życzenia. Następnie głos zabrał wójt, który, dziękując za zaproszenie, również przekazał obecnym życzenia wszelkiej pomyślności.

Część artystyczną spotkania rozpoczęli uczniowie Szkoły Podstawowej we Wzdowie. Zaprezentowali oni jasełka na bazie historii o dziewczynce z zapałkami. Do jej przesłania, aby w różnych chwilach życia zawsze spoglądać na Jezusa, odwołał się ksiądz, w swym słowie wprowadzającym do składania życzeń i łamania się opłatkiem.

Po uroczystym obiedzie, przed gośćmi wystąpiła wzdowianka Anna Wojton, umilając swym pięknym głosem poobiedni czas. Następnie na scenie zagościli członkowie zespołu „Trześniowianie”, którzy wprowadzili zebranych w nastrój radosnej biesiady.

To przemiłe spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych, pozostawiając wiele pozytywnych emocji i wspomnień, za które składamy podziękowania wszystkim ludziom, instytucjom i organizacjom, które przyczyniły się do realizacji tego przedsięwzięcia.

M. Kopczyk