W listopadzie 2019r. Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie zorganizował już po raz XVII GMINNY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY "Świat w kolorach tęczy”.
Edycja jesienna pt. "Tęczowy Kalendarz” skierowana była do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Haczów.

Na konkurs wpłynęło ponad 70 prac ze szkół w Haczowie, Jabłonicy Polskiej, Trześniowie, Jasionowie i Wzdowie. Konkurs miał na celu rozwijanie w dzieciach umiejętności postrzegania piękna zmieniającej się w ciągu roku przyrody oraz rozwój kreatywnego wyrażania różnymi środkami plastycznymi atmosfery i specyfiki danej pory roku.

Nadesłane prace są ilustracją jednego z dwunastu miesięcy roku, oddającą kolorystykę, zmienność przyrody w różnych porach roku poprzez zastosowanie pełnej palety barw, wykorzystując różne techniki: malarstwo, pastele, kredki itp.

Komisja powołana przez organizatorów nagrodziła i wyróżniła najlepsze prace:

I miejsce - Julia Opalińska –SP Trześniów
II miejsce - Agata Kielar – SP Jabłonica Polska
II miejsce - Julia Pokrywka – SP Jasionów
III miejsce - Dominika Siudyła – SP Trześniów
III miejsce - Izabela Gromkiewicz – SP Wzdów
wyróżnienie - Karolina Kwolek – SP Jabłonica Polska
wyróżnienie - Julia Terlecka – SP Haczów
wyróżnienie - Katarzyna Zubik – SP Haczów
wyróżnienie - Bartosz Stepek – SP Haczów
wyróżnienie - Natalia Magusiak – SP Wzdów

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział, autorzy wyróżnionych prac otrzymali nagrody.

Reprodukcje wyróżnionych i nagrodzonych prac zostaną umieszczone w Gminnym Kalendarzu na 2021 rok.

Renata Czerwińska –GOKiW w Haczowie