Gmina Haczów znalazła się w pierwszej dziesiątce wyróżnionych w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz Fundacji Naukowej Evidence Institute – „Miejsca sprzyjające edukacji”.

banner

Celem rankingu jest wskazanie tych samorządów, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie. Nie zawsze oznacza to najwyższe wyniki, bowiem szkoły i samorządy pracują z uczniami o różnym potencjale i borykają się z odmiennymi wyzwaniami. Metodologia rankingu bierze to pod uwagę i dzięki niej może wskazać miejsca o wysokiej jakości nauczania. Miejsca, gdzie wysiłek szkół, nauczycieli i samorządów jest większy i przynosi lepsze efekty. Są to wreszcie miejsca, które znalazły klucz do tego, żeby współpracować dla dobra uczniów tworząc nową jakość. Do oszacowania głównych wyników rankingu wykorzystano dane dotyczące dostępności edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych, a także informacje dotyczące charakterystyki jednostek samorządu terytorialnego, takich jak stopa bezrobocia czy dochody własne gmin w przeliczeniu na mieszkańca.

Wyróżnione Gminy to miejsca, w których poprzez współpracę, wzajemne zrozumienie dla wyzwań, a wreszcie talent i zaangażowanie nauczycieli i dyrektorów udało się stworzyć uczniom możliwie najlepsze warunki. Dbają zarówno o dobry start uczniów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także o dalszy rozwój w kolejnych klasach. Bardzo często są to jednocześnie gminy, które znacznie odstają od pozostałych pod względem wysokiej stopy bezrobocia i niskich dochodów własnych. Pokazuje to jednak, że nawet w trudnych warunkach można sprostać wyzwaniom i dbać o bardzo wysoką jakość kształcenia.

Gminy te, według rankingu traktują edukację jako priorytet, dbają o dobór kadry nauczycielskiej, otwarcie dyskutują nad wynikami szkół i pracą z uczniami, a także motywują rodziców i uczniów wskazując, że od edukacji zależy ich przyszłość

Mądry samorząd może wspierać i rozwijać oświatę na swoim terenie, dbając nie tylko o obecnych uczniów, ale przede wszystkim o swoją przyszłość.