II WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłonicy Polskiej wzięli udział w konkursie popularyzującym wiedzę o żołnierzach wyklętych, walczących o niepodległość Polski po II wojnie światowej w antykomunistycznym podziemiu na Podkarpaciu. Jego organizatorem był Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Miał on na celu m.in. upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz przybliżenie sylwetek żołnierzy wyklętych z terenu obecnego województwa podkarpackiego. Nasza uczennica – Małgorzata Kielar zajęła w nim II miejsce. Napisała ona list, w którym przybliżyła sylwetkę ks. Władysława Gurgacza - jezuity pochodzącego z Jabłonicy Polskiej, kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, o którym słyszała od najmłodszych lat, bowiem był on wujkiem jej pradziadka. Gratulujemy sukcesu.

Marta Matusz

dyplom