W tym niełatwym dla wszystkich czasie pandemii, kiedy szkoły pracują na zasadzie zdalnego nauczania, Szkoła Podstawowa w Haczowie uczciła Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Uczniowie i nauczyciele swój patriotyzm i przywiązanie do Ojczyzny wyrazili poprzez zrobienie sobie zdjęć z biało-czerwoną flagą. Kolaż, składający się z ponad dwustu zdjęć, pokazał, że w domach, bez uroczystych akademii również można wspólnie świętować.

Organizatorem wydarzenia była pani Jolanta Błaż.


zdjęcia uczniów