Koncert KRÓLEWSKI HACZÓW – BEETHOVEN 250 LAT TEMU

W niedzielę, 20 września 2020 r., w zabytkowym drewnianym kościele w Haczowie odbył się koncert muzyki klasycznej na skrzypce i fortepian w wykonaniu muzyków związanych ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków – oddział w Lublinie: pianistki Agnieszki Schulz-Brzyskiej i altowiolisty, skrzypka Dawida Adacha.

Tematem przewodnim koncertu było uświetnienie 250. rocznicy urodzin wspaniałego kompozytora wiedeńskiego Ludwiga van Beethovena. Oprócz utworów Austriaka, w programie znalazły się także utwory Tomasso Antonio Vitalego, Johana Sebastiana Bacha a także dwóch pozostałych klasyków wiedeńskich: Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Franza Josepha Haydna.

Koncert podzielony został na dwie części.

W pierwszej, nieco bardziej poważnej i wyniosłej, publiczność zgromadzona w XIV w. kościele mogła usłyszeć Chaconne g-moll na skrzypce i basso continuo w opracowaniu Leopolda Charlier na skrzypce i fortepian – Vitalego, Sonatę fortepianową, zwaną “patetyczną” c-moll Nr.8, op.13 - cz. 1 Grave - Allegro di molto e con brio – Beethovena, 3. partitę skrzypcową E-dur BWV1006 z cyklu “sei solo” - cz. 3 Gavotte – Bacha oraz koncert skrzypcowy Nr. 4 D-dur KV218, cz. 1 Allegro – Mozarta.

W drugiej części – lżejszej i radośniejszej, artyści wykonali: sonatę fortepianową Es-dur Nr. 62, HOB.XVI:52 cz. 1 Allegro – Haydna, koncert skrzypcowy Nr. 4 D-dur KV218, cz. 2 Andante cantabile – Mozarta a także, w całości, sonatę “wiosenną” F-dur Nr.5, op. 24 na skrzypce i fortepian – Beethovena.

Owacja na stojąco, którą artyści zebrali za swój występ, skłoniła ich do zagrania jeszcze jednego utworu, a mianowicie „Ellens dritter Gesang” Franza Schuberta, czyli wszystkim dobrze znane pod inną nazwą „Ave Maria”.


To wyjątkowe wydarzenie kulturalne sfinansowane zostało ze środków Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie przy wsparciu sponsora firmy Alta Sieć Handlowa Sp. z o.o. Brzozów.
Za stronę techniczną wydarzenia – druk plakatów i programów, opracowanie scenariusza, oświetlenie, nagłośnienie, dekorację oraz prowadzenie koncertu odpowiedzialni byli pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie.
Zorganizowanie koncertu było możliwe dzięki współpracy wielu środowisk - Gminy Haczów, Parafii Rzymskokatolickiej w Haczowie, Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie oraz zaangażowaniu osób prywatnych, w szczególności: Pani Anny Wojtuń i Pana Janusza Matusza.

Maria Rygiel
Dyrektor GOKiW w Haczowie


Fot.: Marzena Macyk


Fot.: Krzysztof Błaż
Archiwum GOKiW