logotypy programu

GBP w Haczowie po raz kolejny brała udział w Wieloletnim Programie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2020.

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

GBP w Haczowie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 6 500,00 zł., które umożliwiło nam zakup książek z serii „Duże Litery”, audiobooków i bieżących lektur szkolnych. Duże Litery to specjalne wydania książek dla tych, którzy chcą dać odpocząć oczom. Dzięki dużemu formatowi (16 x 23,5 cm) są to książki wyjątkowe, drukowane niespotykaną w większości książek dużą i bardzo czytelną czcionką. Zgromadziliśmy ponadto sporą liczbę książek historycznych w tym o tematyce regionalnej w celu pogłębiania wiedzy historycznej i rozwijania pasji czytelniczych.

Zapraszamy do odwiedzania naszych bibliotek!