Narodowe Czytanie 2020 w Szkole Podstawowej w Jabłonicy Polskiej

Dnia 30 września w Szkole Podstawowej w Jabłonicy Polskiej odbyło się podsumowanie akcji Narodowe Czytanie 2020. Jego organizatorami byli nauczyciele humaniści: M. Matusz, B. Szafran, M. Knurek i A. Górecka. W związku z zaistniałą sytuacją nie miało ono tak uroczystego przebiegu jak w ubiegłym roku. Podczas tegorocznej akcji uczniowie rywalizowali w ramach poszczególnych klas. Tradycyjnie odbył się konkurs ortograficzny, czytelniczy i plastyczny. Zmagania konkursowe cieszyły się dużym zainteresowaniem. Sprzyjały one integracji środowiska szkolnego, wspieraniu uzdolnień uczniów oraz rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań. Ponadto przyczyniły się do promowania pięknej wymowy, podniesienia kompetencji ortograficznych, rozwijania wyobraźni i postaw twórczych młodego pokolenia. Dzięki ciekawej lekturze uczniowie mogli odkryć własną Balladynę, oddając się refleksji nad uniwersalnym przesłaniem utworu, który obnaża ludzkie słabości i wady, a zarazem opowiada się po stronie zgody , porozumienia i ukazuje zwycięstwo dobra nad złem.

Wyniki przedstawiają się następująco:

  • Mistrzowie ortografii: M. Kasprzyk (kl. 5), W. Kwolek ( kl.6), W. Nóżka (kl. 7), B. Cwenar (kl.7).
  • Mistrzowie dykcji: A. Rymar (kl. 5), W. Kwolek, E. Balawajder ( kl.6), J. Kędra , W. Budyń ( kl. 7), B. Cwenar, B, Hawrot, Sz. Kwolek (kl.8).
  • Twórcy lapbooka: I miejsce – M. Kielar, W Rzeszutek (kl.8),II miejsce J, Błaż, M. Dołęgowska , D. Wilk (kl. 8), III miejsce: Z. Zajdel, M, Prajsnar (kl.8).

Nagrodzeni otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Haczowie.

Szkolny koordynator akcji: M. Matusz