legitymacja odznaki honorowej

Serdecznie gratulujemy Panu Edwardowi Mrozowi - delegatowi na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, który w tym roku został uhonorowany odznaczeniem Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego. Poniżej informacja opublikowana przez radio Rzeszów oraz wywiad telewizyjny z odznaczonym działaczem...


Odznaczenia dla działaczy NSZZ "Solidarność"

Odznaki Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego przyznano czterem działaczom Solidarności. Podczas uroczystości pod krzyżem misyjnym przy kościele Farnym w Rzeszowie. Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego powiedział, że są oni symbolem walki o wolność i solidarność w naszym regionie.

Uhonorowani to: Zbigniew Sieczkoś z Regionu Rzeszowskiego, Marek Kamiński — Region Ziemia Przemyska, Edward Mróz Region Podkarpacie NSZZ "Solidarność" i pośmiertnie Stanisław Krupka — Ziemia Sandomierska ze Stalowej Woli.

Marek Kamiński był organizatorem sieci drukarni i kolportażu wydawnictw podziemnych w latach 80. ubiegłego wieku na terenie woj. przemyskiego, swoje odznaczenie zadedykował osobom bezimiennym, najczęściej członkiniom kółek różańcowych przemyskich parafii, bez których pomocy działalność opozycyjna nie byłaby możliwa.

Edward Mróz to inspirator strajku w Sanockiej Fabryce Autobusów w 1981r., dyscyplinarnie zwolniony, przez 10 lat pozostawał bez pracy, mimo to udzielał pomocy internowanym. Był kolporterem pism podziemnych, a w 1986 r. na ścianie frontowej kościoła Przemienienia Pańskiego w Sanoku zamontował tablicę poświęconą dowódcom AK.

Zbigniew Sieczkoś w latach 1981/1982 był inicjatorem utworzenia Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność Rzeszów, a także organizatorem druku i kolportażu w regionie rzeszowskim i Stalowej Woli, przedstawicielem regionu w kontaktach z innymi środowiskami podziemia; jak również członkiem Diecezjalnej Rady Kultury przy Ordynariuszu przemyskim bp. Ignacym Tokarczuku

Odznaki Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego przyznawane są przez Sejmik Wojewódzki. W tym roku wręczono je podczas uroczystości 40-lecia NSZZ "Solidarność".

W tym roku upamiętnienie 40 rocznicy powstania NSZZ Solidarność było widoczne na całym świecie. W Rio de Janeiro napis „Solidarność” był wyświetlany na słynnej figurze Chrystusa Odkupiciela przez ponad godzinę - „Posąg Chrystusa z otwartymi ramionami, upamiętniający stulecie niepodległości Brazylii ma przypominać ludziom o pokoju, nadziei i godności, a wartości te leżały również u podłoża Solidarności” - powiedział ambasador Jakub Skiba.

Iluminacje pojawiły się również na diabelskim młynie w Santa Monica w Kalifornii, na minarecie Kutb Minar w Delphi, we Wiedniu oraz na dwóch mostach w centrum Belgradu w Serbii.

Żródło: Radio Rzeszów


Poniżej prezentujemy również materiał filmowy opublikowany przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie.