Gmina Haczów zakupiła autobus marki FORD do przewozu dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z terenu gminy. W ciągu roku szkolnego siedmioro dzieci codziennie w dniach nauki szkolnej dowożonych jest do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na terenie Brzozowa.

Pojazd jest konstrukcyjnie przystosowany do przewozu na miejscach siedzących 18 osób łącznie z kierowcą lub 12 osób łącznie z kierowcą na miejscach siedzących i 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (po zdemontowaniu foteli w tylnej części pojazdu i umocowaniu wózków inwalidzkich do specjalnych szyn). Nowy autobus z pewnością zwiększy bezpieczeństwo i komfort jazdy dzieci i młodzieży.

Zakup autobusu współfinansowany został ze środków PFRON w ramach projektu p.n. „Program Wyrównywania różnic miedzy regionami III w obszarze D”,