Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

W ramach inwestycji przeprowadzonych w 2020 roku w gminie Haczów ukończona została operacja pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Domu Ludowego we Wzdowie”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.

Zakres prac obejmował wymianę drzwi wewnętrznych, licowanie ścian płytkami, malowanie ścian i sufitów, roboty instalacyjne – wodno-kanalizacyjne, C.O. i elektryczne oraz wyposażenie kuchni.
Wartość robót wyniosła 74.985,34 zł. brutto, z czego gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 36.652,00 zł. ze środków PROW na lata 2014-2020.