100 – lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi” – pod taki tytułem w bieżącym roku realizowany jest Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP.

Rok 2021 to rok obchodów 100-lecia istnienia i działalności Związku OSP RP – organizacji zrzeszającej ochotnicze straże pożarne, w których służbę na wielu polach społecznej aktywności od ponad wieku pełnią strażacy ochotnicy służąc ojczyźnie i drugiemu człowiekowi.


Protokół

spisany w dniu 28.grudnia 2020 r. z przebiegu prac Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, pod hasłem: „Zapobiegajmy pożarom”, w ramach eliminacji gminnych.

Komisja Konkursowa /jury/ w składzie:

 1. Pan/i Renata Czerwińska - przewodniczący
 2. Pan/i Małgorzata Nowicka - z-ca przewodniczącego
 3. Pan/i Edyta Parysz - członek
 4. Pan/i Anna Rysz - członek

ustaliła, że na konkurs, w ramach eliminacji gminnych, zostało zgłoszonych 15 prac uczniów Szkoły Podstawowej w Haczowie oraz Szkoły Podstawowej w Malinówce.

Komisja ocenia że tematyka i technika wykonania prac zgłoszonych na konkurs jest zgodna z zasadami określonymi w regulaminie Konkursu. Ponadto, opis prac spełnia wymogi wzorcowej ankiety autorów prac.

Spośród zgłoszonych prac Komisja wytypowała, według kolejności miejsc z wnioskiem o przekazanie na eliminacje powiatowe niżej wymienione prace:

w grupie I:

 1. Patryk Liput z klasy III – S.P. Malinówka
 2. Bartosz Szuba z klasy III - S.P. Malinówka
 3. Magdalena Kielar z klasy III – S.P. Malinówka

w grupie II:

 1. Natalia Śnieżek .z klasy VII S.P. Malinówka
 2. Michalina Wulw .z klasy V S.P. Haczów
 3. Emilia Terlecka z klasy VII S.P. Haczów
 4. Kacper Dołęgowski .z klasy VII S.P. Malinówka
 5. Daria Guzior z klasy VII S.P. Haczów

Oryginał niniejszego protokołu wraz z wytypowanymi pracami otrzymuje Wójt Gminy Haczów.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: