Podsumowanie 2020 roku

SOŁECTWO JASIONÓW


Inwestycje wykonane w 2020 roku w sołectwie Jasionów:


 • chodnik przy drodze powiatowej – kierunek z drogą wojewódzką (od tartaku),
 • nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej do Pana Kukulińskiego,
 • nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Różanka – Grabiec,
 • utwardzone zostały drogi gminne – polne pospółką i klińcem,
 • wykonano oświetlenie drogi gminnej na Pagór do Pana Koźmy (przy współudziale funduszu sołeckiego),
 • zakupione zostały talerze, wazy i sztućce do kuchni Domu Ludowego (środki z funduszu sołeckiego),
 • wymieniona została bariera przy chodniku koło Pana Filaka,
 • utwardzony został parking przy szatni JKS Jasionów,
 • trzykrotnie wykoszono pobocza dróg gminnych,
 • wykoszono rowy, odmulono przepusty, ogólny porządek na wsi wykonywał pracownik interwencyjny.

Na rok 2021 zaplanowane inwestycje to:


 • wykonanie oświetlenia drogi gminnej koło Pana Mrozowskiego z udziałem funduszu sołeckiego
 • zakup odzieży specjalnej przeznaczonej do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej do prowadzenia działań gaśniczo-ratunkowych z udziałem funduszu sołeckiego
 • nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej koło Pana Smolenia,
 • wykonanie pozostałej części chodnika przy drodze powiatowej w kierunku drogi wojewódzkiej (od tartaku),
 • wykonanie odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej od Jasionowa w kierunku Bukowa,
 • budowa odcinka kanalizacji w rejonie Stacji Paliw,
 • wykonanie 200 metrów nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od Pana Krynickiego w kierunku Różanki (środki finansowe z funduszu poscaleniowego).

Kończąc sprawozdanie, dziękuję wszystkim organizacjom działającym w Jasionowie za współpracę. Mieszkańcom życzę zdrowia, zdrowia i zdrowia.

Sołtys Wsi Jasionów
Lucjan Smoleń

 

 


Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie w 2020 r.


Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie jest samorządową instytucją kultury, zarejestrowaną w gminnym rejestrze instytucji kultury, prowadzącą działalność w oparciu o:

 • ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114, poz. 493 z późn. zm.);
 • ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.);
 • Statut Gminnego Ośrodka Kultury Wypoczynku w Haczowie z dn. 11.05.2017 r. stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXI/198/2017 Rady Gminy Haczów z dn. 11 maja 2017 r.

Roczne plany pracy i sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie przedkładane są do zatwierdzenia Gminnej Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Działalność GOKiW w Haczowie ukierunkowana jest na potrzeby kulturalne i rozrywkowe mieszkańców Haczowa i całej gminy. Oferta programowa jest bardzo zróżnicowana, by każdy zainteresowany znalazł
w niej coś dla siebie.

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku współpracuje z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Haczów organizując przeglądy, konkursy, programy edukacyjne i spektakle teatralne.
Prowadzi kursy, spotkania, zajęcia warsztatowe z zakresu rękodzieła artystycznego, w tym haftu, tkactwa, koronkarstwa. Promuje różnego rodzaju dziedziny sztuki poprzez wystawy i pokazy. Organizuje koncerty estradowe artystów profesjonalnych, zespołów amatorskich i ludowych oraz imprezy plenerowe.

Prowadzi współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami z terenu Gminy Haczów i powiatu brzozowskiego, m.in. Starostwem Powiatowym w Brzozowie, Brzozowskim Domem Kultury, Gminnymi Ośrodkami Kultury powiatu brzozowskiego, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale - Oddział w Brzozowie, Gminną Biblioteką Publiczną w Haczowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Haczowie, Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Haczów, Parafiami z terenu Gminy Haczów, Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Haczów, Sołectwami i Stowarzyszeniami z terenu Gminy Haczów.

Rok 2020 był bardzo trudnym czasem dla kultury a szczególnie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie, ze względu na nałożenie się trwającego stanu epidemiologicznego i remontu kapitalnego budynku GOKiW. Od początku roku przygotowywaliśmy pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie do przeprowadzenia prac remontowych. Przenosiliśmy wszystkie sprzęty oraz dokumenty do Sali Tradycji, w której zorganizowane zostało prowizoryczne biuro. Praca przebiegała w trudnych warunkach, wśród kurzu, pyłu i hałasu. Konieczne było dokładne zabezpieczenie wyposażenia GOKiW. Początkiem roku realizowaliśmy założone w planie pracy działania, tj. noworoczny koncert charytatywny, spotkania opłatkowe we Wzdowie i Jasionowie oraz zimowisko dla dzieci, które odbyło się już w Domu Strażaka w Haczowie. Następnie trwały przygotowania do zorganizowania występu kabaretowego z okazji Dnia Kobiet, niestety w ostatniej chwili impreza została odwołana, ze względu na komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie powołującej się na decyzję organów administracji rządowej. Od tej pory zostały ograniczone wszelkie działania w sferze kultury, tym samym zostaliśmy zmuszeni do zawieszenia działalności Orkiestr Dętych, zajęć tanecznych, Ogniska Muzycznego i zajęć plastycznych, Klubu Seniora „Aktywny Senior”, a także do rezygnacji z organizacji wszystkich imprez rozrywkowych: plenerowych i artystycznych wewnątrz budynku. W związku z tym szukaliśmy innych, nowych form dotarcia do mieszkańców Gminy Haczów. W tym celu stworzyliśmy stronę Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie na portalu społecznościowym Facebook. Ze względu na brak możliwości zorganizowania zwyczajowych wydarzeń z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, ogłosiliśmy konkurs plastyczny na „Laurkę dla mamy”. Konkurs przeprowadzony został online, uczestnicy przesłali zdjęcia prac, które umieszczone zostały na stronie na Facebooku, gdzie, za pomocą „polubieni” przeprowadzone zostało głosowanie na najpiękniejszą pracę. Zasięg konkursu był olbrzymi, post z możliwością głosowania dotarł do 22 tysięcy ludzi, a oddanych zostało w sumie 3982 głosy. Niemożliwa okazała się również organizacja wszelkich imprez plenerowych zaplanowanych na 2020 rok, w szczególności mowa o „Wiankach nad Wisłokiem”, „Lecie w Haczowie” oraz „Pikniku Wakacyjnym”. Środki przeznaczone na te wydarzenia zostały zwrócone do budżetu Gminy Haczów.

Kolejnym ciekawym przedsięwzięciem było stworzenie słuchowiska dla dzieci pt. „Bajki i inne opowiastki”. Na scenie GOKiW w Haczowie stworzone zostało studio nagraniowe, ze specjalną scenografią. Reprezentujący GOKiW Krzysztof Błaż we współpracy z Sebastianem Jakubczykiem, przedstawicielem Amatorskiej Grupy Teatralnej „JoSe” czytali bajki autorstwa polskich poetów oraz twórców młodego pokolenia piszących utwory dla dzieci. Przygotowania, próby i nagrania trwały przez kilka tygodni, a efektem prac było kilka godzin nagrań, z których powstało 6 odcinków słuchowiska, po około 30 minut każdy. Za nagranie i montaż odpowiedzialna była firma Gring Studio. Słuchowisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, było szeroko udostępniane, a wszystkie odcinki dotarły w sumie do 25 tysięcy odbiorców.

Jednym z nielicznych wydarzeń, zaplanowanych i możliwych do zrealizowania był „II Bieg im. Lotnej Kompanii Szturmowej por. Stanisława Maczka i Haczowskich Bohaterów Walk o Niepodległość Polski 1918 – 1921.” Wydarzenie plenerowe odbywało się w ścisłym reżimie sanitarnym. Bieg odbywał się na dwóch trasach – 12 kilometrów oraz 5 kilometrów (tzw. „piątka Wyżykowskiego”) a także w dwóch konkurencjach: biegowej i marszu nordic walking. Mimo ograniczeń i sytuacji epidemiologicznej zawodnicy dopisali, a na starcie zawodów stanęło w sumie 148 uczestników.

W tym samym dniu, 16 sierpnia odbył się koncert Orkiestry Dętej „Hejnał”. Orkiestra, ubrana w nowe, zakupione przez GOKiW koszulki polo zagrała na świeżym powietrzu, przy starym drewnianym zabytkowym kościele w Haczowie.

Korzystając z okresu zmniejszonych obostrzeń, udało się zorganizować również wspaniały koncert na skrzypce i fortepian. Wydarzenie, dzięki uprzejmości proboszcza parafii Haczów – ks. Adama Zaremby odbyło się w zabytkowym kościele, w niedzielę 20 września. Na skrzypcach zagrał – wywodzący swoje korzenie z Haczowa, młody ale już uznany na świecie muzyk – Dawid Adach oraz pianistka Agnieszka Schultz-Brzyska, na co dzień obydwoje związani z Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski. Zorganizowanie koncertu było możliwe dzięki współpracy wielu środowisk - Gminy Haczów, Parafii Rzymskokatolickiej w Haczowie, Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie oraz zaangażowaniu osób prywatnych, w szczególności: Pani Anny Wojtuń i Pana Janusza Matusza.

Jak większość wydarzeń w tym roku, tak i eliminacje do Jubileuszowego XXV Przeglądu Piosenki Polskiej „Mikołajkowe Debiuty 2020” odbyły się w formie elektronicznej. Do eliminacji gminnych w Gminie Haczów zgłosiło się ośmioro dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy. Jury złożone z muzyków BDK w Brzozowie wyłoniło czterech wykonawców, którzy reprezentowali Gminę Haczów podczas finału przeglądu w Brzozowskim Domu Kultury w Brzozowie.

Ostatnim wydarzeniem zorganizowanym w 2020 roku była jesienno-zimowa edycja konkursu plastycznego z cyklu „Świat w kolorach tęczy”. Tym razem uczniowie szkół podstawowych z Gminy Haczów mieli za zadanie wykonanie „Kartki bożonarodzeniowej”. Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe, w klasach I-IV oraz w klasach V-VIII. Swoje prace do konkursu zgłosiło rekordowe 108 uczestników. Zainteresowanie „Kartkami Bożonarodzeniowymi” przerosło nasz najśmielsze oczekiwania. Jury powołane do oceny prac miało duży orzech do zgryzienia, jednak po burzliwych obradach wyłonieni zostali zwycięzcy w poszczególnych kategoriach oraz prace wyróżnione. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych kartek otrzymali cenne nagrody, w postaci elektronicznych kart podarunkowych do sklepu internetowego Empik, ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie.

Sytuacja epidemiologiczna a także prace remontowe wykonywane w GOKiW w 2020 roku zmusiły nas do reorganizacji zajęć dodatkowych w Kołach Zainteresowań przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Początkowo zawieszone zostały wszystkie zajęcia: muzyczne, taneczne i plastyczne. W miarę upływu czasu udało się uruchomić zajęcia plastyczne, oraz zajęcia w Ognisku Muzycznym – odbywające się w ścisłym reżimie sanitarnym, indywidualnie lub w bardzo małych grupach osób. Ograniczona lub czasowo zawieszona została również działalność Orkiestr Dętych i Zespołów działających przy GOKiW w Haczowie. Próby zespołów odbywały się nieregularnie, w małych grupach i przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa.

W maju zakończyły się główne prace remontowe w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Rozpoczęliśmy żmudny proces sprzątania, przenoszenia mebli, podpinania sprzętu, porządkowania dokumentów i doprowadzenia pomieszczeń biurowych do stanu sprzed remontu. Aby doprowadzić Salę Widowiskową do pełnej funkcjonalności potrzebne były dodatkowe prace wykończeniowe. Zakupiliśmy i zamontowaliśmy maskownice, sztukaterię nad oknami, listwy pod oświetlenie led oraz listwy ozdobne do lustra w hallu. Uszyliśmy i upięliśmy ozdobne zasłony na okna. Zamontowaliśmy oświetlenie lad na Sali oraz oświetlenie zewnętrzne na elewacji budynku GOKiW. Wykonaliśmy cztery obrazy o wymiarach 100cmx150cm, przedstawiające historyczne miejsca oraz początki działalności zespołów działających obecnie przy GOKiW, obrazy te zdobić będą ściany Sali Widowiskowej. Na hallach GOKiW wyeksponowane zostały stare fotografie, przedstawiające Haczów w przekroju historycznym. W prace porządkowe, czyszczenie krzeseł (200 szt.) oraz doprowadzenie budynku GOKiW do stanu używalności, w pełni zaangażowani byli pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Działania związane z remontem zakończyły się ostatecznie w listopadzie 2020 roku.

W bardzo złym stanie technicznym znajduje się obecnie taras przy Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie. Aby pozyskać środki na jego remont opracowaliśmy i złożyliśmy projekt pn. „Remont, modernizacja i wyposażenie tarasu przy GOKiW w Haczowie w celu wzbogacenia oferty kulturalno-edukacyjnej.” w programie INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2021 realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach wniosku zaplanowane zostało wykonanie hydroizolacji i odprowadzenia wody z tarasu, wymiany nawierzchni, wykonania konstrukcji i zadaszenia oraz wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalno- edukacyjnej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną konieczne było wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji i kanałów klimatyzacji pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostosowania się do narzuconych budynkom użyteczności publicznej warunków funkcjonowania w czasach pandemii.

Z początkiem sezonu grzewczego, ze względu na ogromną wilgoć panującą w kotłowni przy GOKiW awarii uległa jedna z pomp rozprowadzających ciepło w budynku. Została ona wymieniona na nową a także został wykonany przegląd pozostałej infrastruktury grzewczej.

Konieczna okazała się również wymiana części kamer monitoringu budynku GOKiW w Haczowie. Jakość obrazu rejestrowanego przez stare kamery była niezadowalająca i nie pozwalała na identyfikację osób i zdarzeń. W tym celu zakupiono i zamontowano trzy nowe kamery zewnętrzne oraz jedną wewnętrzną, monitorującą hall przy głównym wejściu do budynku.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie, w 2020 roku została przyznana Nagroda Wójta Gminy Haczów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W tym roku nagrodą uhonorowane zostało Stowarzyszenie „Razem dla Jasionowa”

W roku 2020, nie udało się zrealizować szeregu działań zaplanowanych na ten rok w planie pracy, spowodowane było to zarówno trwającym remontem jak i ograniczeniami wprowadzanymi przez organy administracji rządowej. W miarę możliwości zaproponowaliśmy ofertę kulturalną skierowaną do mieszkańców za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Działania te spotkały się z pozytywnym odbiorem i dały możliwość dotarcia do znacznej liczby odbiorców, co pokazuje, że realizacja wydarzeń kulturalnych w kolejnych latach, może w dużej mierze utrzymać taką formę, zwłaszcza dla ludzi młodego pokolenia.

Maria Rygiel
Dyrektor GOKiW w Haczowie