Uroczysty koncert wieńczy rok szkolny w Ognisku Muzycznym orgaznizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie. W tym roku, wyjątkowo ze względu na sytuację epidemiologiczną został on podzielony na dwie części. 23 czerwca, na scenie Sali Widowiskowej GOKiW w Haczowie, swoje aranżacje koncertowe zaprezentowali uczestnicy Ogniska w klasie fortepianu i instrumentów klawiszowych. Naukę prowadził Pan Michał Rymarz – muzyk, nauczyciel w Szkołach Muzycznych w Krośnie i Rymanowie. Troje dzieci zakończyło naukę w klasie instrumentów klawiszowych i otrzymało dyplomy ukończenia Ogniska Muzycznego. Gościnnie na scenie wystąpiła również Emilia Winiarska – absolwentka Ogniska, kontynuująca naukę w Szkole Muzycznej w Krośnie. 28 czerwca odbył się koncert słuchaczy pobierających w Ognisku Muzycznym naukę gry na gitarze. Swoje utwory zaprezentowało dziewięcioro uczniów, z których dwoje ukończyło naukę i otrzymało dyplomy ukończenia Ogniska Muzycznego. W roku szkolnym 2020/21 naukę w klasie gitary prowadziła Pani Paulina Cichoń. Podczas obu koncertów na widowni zgromadzili się rodzice, dziadkowie i rodzeństwo koncertujących uczestników, okazując swoje wsparcie i honorując każdy występ gorącymi brawami. W imieniu Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie, Pani Renata Czerwińska podziękowała uczestnikom, nauczycielom i rodzicom za naukę w tym trudnym dla wszystkich roku, pogratulowała laureatom, wręczyła zaświadczenia i dyplomy, a także życzyła wszystkim bezpiecznych i przyjemnych wakacji.

Krzysztof Błaż
Koordynator ds. kultury