Bezpiecznie na wsi

 

1 czerwca Wójt Gminy Haczów wręczył dyplomy i nagrody uczniom z terenu naszej gminy, którzy brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, na szczeblu powiatowym. Pan Wójt pogratulował chęci wzięcia udziału w konkursie i wykonanie przepięknych prac, które nawiązywały do upowszechnianych od 30 lat przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposobów zapobiegania wszelkim wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.
 

Wśród 205 uczniów z 21 szkół podstawowych znalazło się 25 uczniów z naszych gminy.
 

Ze Szkoły Podstawowej w Haczowie: Filip Szmigiel, Anna Fafuła, Kamil Wais, Szymon Boczar, Błażej Kopczyk, Brygida Jakubczyk, Kamila Kopczyk, a ze Szkoły w Jabłonicy Polskiej Karolina Kwolek. Ze Szkoły w Malinówce prace na temat bezpieczeństwa wykonali: Zuzanna Czuba, Kacper Buczkowicz, Miłosz Czubski, Gabriela Wojtoń, Martyna Szopiak, Norbert Buczkowicz, Maja Cisowska, Kinga Siedlecka, Adrian Staroń oraz Tobiasz Łukasik, który uzyskał wyróżnienie. Szkołę Podstawową we Wzdowie reprezentowali swoimi pracami: Antoni Adamski, Mikołaj Marański, Oliwia Marańska, Julia Magusiak, Monika Żuchowska oraz Zuzanna Czapor i Michał Adamski, których prace także zostały wyróżnione.
 

 

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Nagrody i dyplomy ufundował Wójt Gminy Haczów.
 

Gratulujemy uczestnikom konkursu!