Dnia 7 lutego 2019 r. odbyła się VII edycja Gminnego Konkursu Pięknego Czytania organizowana przez Szkołę Podstawową w Haczowie oraz Gminą Bibliotekę Publiczną.

 

Pomysłodawcami konkursu są p. Agata Szydło i p. Anna Wulw, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w Haczowie. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-3, czyli dzieci objętych pierwszym (młodszym) etapem edukacji wczesnoszkolnej na terenie gminy Haczów. W styczniu br. odbyły się przesłuchania międzyszkolne. Na tym etapie wyłoniono finalistów do szczebla gminnego. Do II etapu przechodzą uczniowie najlepiej czytający z I etapu. W II etapie uczestnicy losują numery fragmentów tekstów. Po krótkim zapoznaniu się z nimi następuje dalsza prezentacja konkursowa.

Oto lista uczniów, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych do II etapu:


Mateusz Szarek
Sara Wróblewska
Emilia Krauz
Maja Kasprzyk
Karolina Borkowska
Aleksandra Zdybek
Szymon Mazur
Julia Rymar
Michał Wojtoń

 

Celem konkursu jest:

- promocja czytelnictwa,
- budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,
- stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych,
- kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
- uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.


W skład jury tradycyjnie wchodzą nauczyciele poloniści oraz bibliotekarze. Podczas czytania komisja zwraca uwagę na:

- płynność i bezbłędność czytania
- interpretację wybranego tekstu
- dykcję i prawidłową emisję głosu,
- ogólny wyraz artystyczny

Za każdą z w/w cech dobrego czytania uczestnik może uzyskać od 0 – 5 punktów.


Przewodnicząca jury, dyrektorka szkoły podstawowej w Jasionowie, Pani Beata Pańko przepięknie podziękowała nie tylko laureatom, ale wszystkim uczestnikom konkursu.


Ponadto pogratulowała organizatorom pięknej inicjatywy związanej z promowaniem czytelnictwa. Zwróciła uwagę, że dzieci i młodzież szkolna sięgając po książkę, a zwłaszcza czytając ją na głos nie tylko doskonali umiejętności pięknego czytania, poznaje piękno i wartości ojczystego języka, ale także rozwija talenty krasomówcze. Spotkanie było okazją do wręczenia młodym czytelnikom nagród książkowych oraz 2 wyróżnień za płynność, bezbłędne czytanie.


Gratulujemy!!!

- organizatorzy