Źródło

Szukałem źródła,
Ojciec nie wiedział
Tylko nazwisko
Chciało powiedzieć;
Dopiero zmarli
Wskazali drogę
Wprost do Haczowa,
Którego strzeże
Michał Archanioł,
Matka Bolesna;
Dobrzy tu ludzie –
Prawdziwi Polacy
Piękne to miejsce –
Prawdziwa Polska!
 

Marcin Szwarc


K%C4%84CIK-POETYCKI
H