Ogólnopolskie Narodowe Czytanie

Balladyna Juliusza Słowackiego


Szanowni Państwo,

Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami włączyła się kolejny raz w ogólnopolską akcję "Narodowego Czytania". Tegoroczne Czytanie przybrało nieco inny, skromniejszy charakter. Przeprowadziliśmy czytanie według scenariusza napisanego przez COVID19. Wszystkie Biblioteki w naszej gminie zaprosiły przedstawicieli lokalnych społeczności do czytania wybitnego dzieła romantyzmu, aby zaakcentować nasze zamiłowanie do kultywowania tradycji, kultury i narodowej literatury. To wybitne dzieło wielu z nas odbiera jako: utwór o uniwersalnym przesłaniu. Autor pokazuje nam, jak ważna w życiu człowieka jest rodzina. Rodzina, na której można w każdej sytuacji polegać. Niestety z rodziny tytułowej Balladyny nie powinniśmy brać przykładu. Żądza władzy, własnego sukcesu nie może nam wszystkiego przysłonić. Warto pamiętać o wartościach duchowych, nie tylko materialnych. W życiu szczęścia nie dadzą nam pieniądze, fałszywa miłość, władza, lecz kochająca rodzina, przyjaciele. Warto również wspomnieć o pracowitości i kłamstwie. Albowiem prawda i pracowitość wiele nas w życiu uczą. Dzięki tym przymiotom wiele zyskujemy. Jak powiedział William Wharton : "Ilekroć nie mówimy sobie prawdy, coś staje pomiędzy nami".


Przedstawiciele Dyskusyjnego Klubu Książki w Haczowie nagrali czytanie "Balladyny", aby w ten sposób słowa tego wyjątkowego dzieła wybrzmiały ponownie w przestrzeni publicznej.


Zapraszamy chętnych do odsłuchania tego amatorskiego nagrania i życzymy miłego odbioru pomimo wielu niedoskonałości jakości nagrania.


Dyrektor GBP w Haczowie wraz z pracownikami.