Pożegnanie Sekretarz Gminy Haczów

w związku z przejściem na emeryturę

 

W dniu 9 lipca 2021 roku, podczas XXV sesji Rady Gminy Haczów, odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Anny Musiał Sekretarz Gminy - przechodzącej z dniem 28 lipca br. na zasłużoną emeryturę.
 

Słowa podziękowania za długoletnią pracę, za rzetelne wykonywanie obowiązków oraz działania podejmowane na rzecz administracji samorządowej złożyli: Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Przewodniczący Rady Gminy Haczów Piotr Tasz, radni Gminy Haczów oraz sołtysi z terenu gminy.
 

Pani Sekretarz wyraziła wdzięczność za przekazane życzenia. Skierowała, do wszystkich, z którymi współpracowała, tj.: Pana Wójta Gminy, radnych gminy, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu gminy - słowa podziękowania za wspólny wysiłek wkładany w codzienną pracę na rzecz lokalnej społeczności.
 

Pani Anna Musiał swoją pracę w Urzędzie Gminy Haczów rozpoczęła w 1983 roku. W dniu 23 listopada 2001 roku uchwałą Rady Gminy Haczów powołana została na stanowisko Sekretarza Gminy.
 

W całym okresie swojej pracy dała się poznać, jako osoba bardzo życzliwa, sumiennie wykonując swoje obowiązki oraz niezwykle taktowna. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, popartym długoletnim stażem pracy.
 

Przed Panią nowe wyzwania, wspaniały czas na urzeczywistnianie marzeń i pasji, które do tej pory ustępowały miejsca obowiązkom urzędnika samorządowego. Życzymy Pani, aby nadchodzący czas pozwolił rozwijać nowe zainteresowania, aby plany i skrywane marzenia teraz zaczęły się spełniać. Życzymy Pani również dużo zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności!!!