Trwają prace budowlane w zabytkowym XVII w. dworze w Haczowie.

 

Wykonano już część robót budowlanych i instalacyjnych w tym instalacje wod-kan,. W chwili obecnej trwają prace konserwatorsko - restauratorskie w najstarszej części dworu m.in. odtwarzana jest zabytkowa polichromia.
 

Zakończenie robót i oddanie budynku do użytkowania planuje się na koniec br. Po zrealizowaniu całości prac w obiekcie będą funkcjonować: biblioteka, czytelnia wraz z Gminnym Centrum Nabywania Umiejętności i Wiedzy oraz Lokalna Galeria Dzieł i Produktów Lokalnych.